Tapahtuman oletuskuva

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma -ammatillinen. Tampere 2/23- 5/24

15.2.2023 13:00

Tampere

Oletko pohtinut ammatillisen koulutuksen tai kansanopistojen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Ekologisen jälleenrakentamisen myötä oppilaitoksiin tarvitaan paljon uutta osaamista ja ajattelua ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla. Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat totuttuja toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. Haluatko olla mukana kehittämässä ammatilliseen koulutukseen ja yleissivistävään koulutukseen soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä? Kaipaatko potkua tulevaisuustyöhön tai vinkkejä lähiluonnon hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Haluatko vahvistaa oman organisaatiosi sekä tulevaisuuden ammattilaisten vihreää kädenjälkeä?

Keväällä 2023 alkaa Suomen ympäristöopisto SYKLIN ympäristökasvatuskoulutus ammatillisen opetuksen painotuksella. Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille opettajille, yto-opettajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle. Tutkinto antaa loistavat lähtökohdat muutoksen tukemiseen. Vaikuttavinta koulutus on, mikäli samasta oppilaitoksesta mukana on useampi osallistuja. Tule mukaan: suorita ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ammatillisen opetuksen painotuksella!

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona arkipäivisin, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden (2/2023–5/2024), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus toteutetaan Tampereen seudulla eri luontokouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä osittain ulkona. Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen.

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen tilaa ja tehdään kestävän kehityksen ohjelma. Näihin paneudutaan Pienet askeleet -opintojaksoilla. Kasvatustyön tueksi laaditaan ammatillinen ympäristökasvatussuunnitelma, ja ympäristö- ja kestävyyskasvatusta tuetaan kehittämishankkeella. Näihin saa eväitä Hyvin suunniteltu -opintojaksoilla. Ympäristökasvatuksen menetelmiä ammennetaan Monet menetelmät -jaksolla.

Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön painotus 

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen roolista osana ammatillista ja kansanopistoissa tapahtuvaa koulutusta sekä kehittää yhdessä ammatilliseen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä. Koulutuksen aikana tehdään omaan oppilaitokseen ja työhön liittyviä kehittämistehtäviä, joiden avulla tutkintoon vaadittava osaaminen myös näytetään.

Lähijaksojen aikataulu

 

15.2.2023 klo 13-16 Orientaatiopäivä Tampereen seutu
22.-23.3.2032 Hyvin suunniteltu 1 -lähijakso, Tampereen seutu
20.4.2023 Hankepäivä (verkko-opetus) klo 9-16 Teamsissa, yhteinen kaikille ryhmille 
16.-17.5.2023 Pienet askeleet 1 -lähijakso, (paitsi ke 17.5 klo 8-15), Tampereen seutu   
5-6.9.2023 Hyvin suunniteltu 2 -lähijakso, Tampereen seutu
3.-5.10.2023 Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
24.-25.1.2024 Pienet askeleet 2 -lähijakso, Tampereen seutu
25.4.2024 klo 13-16 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket, Tampereen seutu
   

Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16.

Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla asiantuntijaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Virtojen lähijaksolle järjestetään majoitus Syklin toimesta, mutta matkat ja ruokailut jäävät opiskelijalle maksettavaksi.


Näyttöjen aikataulu

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:

  • 1. näyttö: Tutkinnon osat ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen”. Tutkinnon osasta “Ympäristökasvattajana toimiminen” osatutkinto ympäristökasvatustilaisuus”. Tutkinnonosasta “Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” näytetään hankesuunnitelma. Syksy 2023.
  • 2. näyttö: Tutkinnon osat ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” loppunäyttö. Kevät 2024

 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille kouluttajille, yto-opettajille, ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajilla, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle. Koulutus sopii myös vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleville. 

Koulutuksen hinta

Valtio rahoittaa ammatillisia opintoja, joten koulutus toteutetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valtionosuusmuotoisena. Suorittajilta peritään opiskelijamaksu 500 €. Työttömiltä maksu on 200 €. Jos sinulla on vierasoppisopimus niin koulutus on sinulle maksuton. Rahoitusmuodoista saa lisätietoja Syklin kouluttajilta tai infosta: info@sykli.fi

Orientaatiopäivä on maksuton. Ilmoittudu mukaan koulutukseen alla olevasta linkistä.

Kouluttajat

elina_hinkkanen_2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB)

Elina Hinkkanen
kouluttaja
elina.hinkkanen@sykli.fi
p. 050 553 6624

maarit-pihkala-mv.jpg (108 KB)

Maarit Pihkala
kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
p. 050 378 9903

satu_jovero__2022_nettisivuille_mv.jpg (24 KB) Satu Jovero
kouluttaja
satu.jovero@sykli.fi
p. 050 5639 370
anna_haukka_2022_nettisivuille_mv.jpg (23 KB) Anna Haukka
kouluttaja
anna.haukka@sykli.fi
p.  050 553 6601 
ulla_myllyniemi.jpg (313 KB) Ulla Myllyniemi
kouluttaja
ulla.myllyniemi@sykli.fi
p. 044 7723771

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!

ymka_polku_eventilla.gif (361 KB)

 

Katso lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta

Lue blogi Kestävän tulevaisuuden rakentamisesta läpileikkaava teema ammatilliseen koulutukseen 

 

Lisätietoja koulutuksesta: 

Elina Hinkkanen: 
elina.hinkkanen@sykli.fi 
puh.050 553 66 24 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Myynti päättyy 20.2.2023 23:00

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

15.2.2023 13:00

Päättyy:  

31.5.2024 19:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Tampere


Lisätiedot

Elina Hinkkanen, kouluttaja,

p. 050 553 6624

elina.hinkkanen@sykli.fi