ARVOKAS LUONTO

3.10.2019 10:00

Kansallismuseo

Arvokas luonto - arvot ja luontoon liittyvä elävä perintö

Luontoringin seminaari 3.10.2019 klo 10-16, Kansallismuseon Ateljee

Minkälaista elävää perintöä liittyy luontoon? Miten elävää kulttuuriperintöä voidaan parhaiten vaalia, välittää eteenpäin ja myös uudistaa? Minkälaisia kohteita Suomen tai Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon voisi hakea?  Minkälaisia arvoja ja ristipaineita luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyy? Tervetuloa kuunetelemaan ja keskustelemaan!

Aineeton elävä kulttuuriperintö on noussut julkiseen keskusteluun viime vuosina myös luontoon ja ympäristöön liittyvissä teemoissa. Luontoon liittyvät elävät perinteet voivat olla esimerkiksi tietoja, taitoja, tottumuksia ja uskomuksia, jotka kumpuavat suhteesta ympäröivään luontoon. Luontoon liittyvä elävä perintö on ilmiönä valtavan laaja ja moniulotteinen. Siihen sisältyy paljon arvoja, jotka voivat olla keskenään joskus myös ristikkäisiä. Luontoon liittyvä elävä perintö on harrastamista, mutta myös elinkeinoja, ammatteja ja taloutta – erilaista toimintaa ja käytäntöjä luontoon liittyen. Luonto on meille monella tapaa resurssi ja sillä on myös itseisarvonsa.

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö on mm. luontoon liittyviä perinteitä, suullista perinnettä, käsityötaitoja, esittävää taidetta sekä sosiaalisen elämän käytäntöjä.

Elävän perinnön wikiluetteloon on kertynyt jo 150 esimerkkiä yli 220 eri taholta ja Kansallisesta luettelosta löytyy 52 kohdetta. Suomen ensimmäiset hakemukset Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloiin koskevat saunakulttuuria sekä Kaustislaista viulunsoittoa.

Seminaarissa kerrotaan tarkemmin Unescon sopimuksesta sekä elävän perinnön vaalimisen prosessista. Yksi sopimukseen liittyvistä toimista on vuonna 2016 perustettu monialainen toimijaverkosto luontorinki. Päivän aikana kuullaan useita luontoon ja ympäristöön liittyviä puheenvuoroja ja tuodaan näkökulmia perinteen vaalimiseen ja uudistamiseen. Seminaaripäivän aikana pidetään myös työpajoja, joissa keskustelua jatketaan.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille ja sen toivotaan tavoittavan laajasti luontoalan toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää sekä luontoharrastajia.

Ilmoittautumiset seminaariin viimeistään 23.9 sivun alalaidassa olevan linkin kautta.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Metsähallitus, LUSTO - Suomen Metsämuseo, Suomen latu sekä muut luontoringin toimijat. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa.

OHJELMA

Klo 10-12 Suunnistusreittejä elävään perintöön
10.00 Seminaarin avaus, kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, Museovirasto
10.10 Mitä on aineeton, elävä perintö? erikoisasiantuntija Leena Marsio, Museovirasto
10.35 Elävä perintö ja kestävä kehitys, Dos., FT Katriina Siivonen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
11.00 Yhteisöjen osallistaminen elävän perinnön työhön, johtaja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti & toiminnanjohtaja Mari Paavola, Suomen Saunaseura
11.25 Metsien psykologinen omistajuus, MMT Anne Matilainen, Helsingin yliopisto
11.45 Keskustelua

Klo 12-13 Lounastauko (omakustanteinen)

Klo 13-14 Kartanlukua
Paneelikeskustelussa pohditaan luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyviä arvoja ja valotetaan luontoon liittyvään elävään perintöön sisältyviä ristikkäisyyksiä

Katriina Siivonen (pj), keskustelijat: kehittämisjohtaja Leena Paaskoski Lustosta, projektipäällikkö Timo Kukko Metsähallituksesta, toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta, tutkija Päivi Magga Saamelaismuseo Siidasta

klo 14-15.45 Elävän perinnön rasteilla

 • Luonnossa toimiminen (Anne Rautiainen, Suomen Latu; Tuulikki Halla, Metsähallitus)
  • marjastus, sienestys, retkeily ja metsään meneminen jokamiehenoikeudella
  • luontaiselinkeinot ja niihin liittyvä luonnossa tekeminen
 • Luontoon liittyvät arvot (Reetta Karhunkorva ja Leena Paaskoski, Suomen Metsämuseo Lusto)
  • kaikille toimijoille luonto on arvokas, mutta näkökulmat voivat olla hyvin erilaisia
 • Osallisuus ja osallistaminen
  • kenen ääni tulee kuulluksi, kenelle luonto kuuluu?
 • Lapset ja luontoon liittyvä elävä perintö (Pihla Salminen, FEE Suomi, Leena Marsio Museovirasto)
  • Säilyminen, siirtäminen, suojeleminen

15.20 Työpajojen yhteenveto
15.50 Seminaarin päätössanat
16.00 Seminaari päättyy 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

3.10.2019 10:00

Päättyy:  

3.10.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kansallismuseo

Mannerheimintie 34
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Museovirasto

029533 6017

leena.marsio@museovirasto.fi