CAP-ajankohtaiskatsaus

26.1.2022 13:00

Verkkoseminaari

Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan eli CAPin kansallinen suunnitelma lähetettiin komissiolle joulukuun lopussa. Miten valmistelu jatkuu komission tasolla ja mitä on luvassa kansallisessa valmistelussa? Miten toimeenpano valmistautuu vuonna 2023 alkavaan rahoituskauteen?

Tervetuloa CAP-ajankohtaiskatsaukseen keskiviikkona 26.1. klo 13.00-16.00! Tilaisuus pidetään verkossa. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Ilmoittaudu mukaan 24.1. klo 14 mennessä.

OHJELMA:

13.00        Tervetuloa CAP-ajankohtaiskatsaukseen!

13.15        Tervetulosanat: maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

13.30        Mitä kuuluu, Bryssel?

Taru Haapaniemi, Euroopan komissio 

13.45        Mitä kuuluu, Helsinki?

Maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila ja muita CAP-asiantuntijoita MMM:n ruokaosastolta

14.50         Tauko

15.00         Mitä kuuluu, Seinäjoki?

Ruokaviraston ylijohtaja Matti Puolimatka ja CAP-koordinaattorit

15.30         Yhteenveto ja loppusanat

16.00         Lopetus

 

Kannustamme osallistumaan keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #CAP27. 

Tapahtuma tallennetaan, ja tallenteen linkki viedään MMM:n nettisivuille.

Yhteyshenkilöt

Webinaarin sisältöä koskevat kysymykset:
Meri Kiikkala, meri.kiikkala@gov.fi, 0295 162 042
Pekka Väisänen, pekka.vaisanen@gov.fi, 0295 162 480

Webinaarin tekninen tuki:
Jasmin Rikkonen, jasmin.rikkonen@gov.fi, 0295 162 040

 

 

Välkommen att ta del av en lägesöversikt över CAP-frågor den 26 januari 2022!

Den nationella planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, det vill säga GJP, sändes till kommissionen i slutet av december. Hur fortsätter beredningen i kommissionen och vad är planen för den nationella beredningen? Hur förbereder man sig inför den budgetperiod som inleds 2023?

Välkommen till ett informationsmöte om aktuella CAP-frågor onsdagen den 26 januari kl. 13.00–16.00! Mötet hålls på webben. En Teams-länk skickas till deltagarna dagen före mötet. Mötet spelas in och ges ut på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Program:

  • Videohälsning, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
  • Hur är läget i Bryssel? Taru Haapaniemi, Europeiska kommissionen
  • Hur är läget i Helsingfors? Hur har arbetet med CAP-planen gått framåt och vad är nästa steg? Minna-Mari Kaila, chef för livsmedelsavdelningen, och andra sakkunniga från jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning
  • Hur är läget i Seinäjoki? Livsmedelsverkets representanter berättar om planerna för nästa år.

Anmäl dig senast den 24 januari kl. 12 via Eventilla.

OBS! Presentationerna hålls på finska, men sammanfattningarna ges ut på svenska.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

26.1.2022 13:00

Päättyy:  

26.1.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkkoseminaari


Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.