Maksu tunnusten tilauksen yhteydessä verkossa.

eLuentokokoelma 2020
sisältää Eläinlääkäripäivien luennoitsijoiden luentotiivistelmät. Joidenkin luennoitsijoiden materiaali julkaistaan vasta Eläinlääkäripäivien jälkeen, vuoden 2020 loppuun mennessä. Yksittäisten luennoitsijoiden tiivistelmät puuttuvat kokoelmasta. Lisäksi eLuentokokoelmassa julkaistaan luennoitsijoiden mahdollisesti lähettämät lisämateriaalit (kuten esimerkiksi esitysdiat) siltä osin kuin luennoitsijat antavat luvan julkaisuun ja toimittavat materiaalia. Kaikkien luennoitsijoiden kohdalla lisämateriaalia ei julkaista. eLuentokokoelma on käytettävissä verkossa vuoden 2021 loppuun asti. Voit tallentaa ja tarpeen mukaan tulostaa eLuentokokoelma omaan käyttöösi. Ohjeet tallentamiseen ja tulostamiseen löydät eLuentokokoelman etusivulta. HUOM! Luentokokoelman linkki, salasana ja sisältö on tarkoitettu vain Eläinlääkäripäivien osallistujille. Materiaalin eteenpäin jakaminen ei ole sallittua.

Lippuja ei enää tarjolla.

Järjestäjä

Suomen eläinlääkäriliitto