EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus -verkkokurssi

EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Koulutus kattaa eläinlääkintähuoltoon liittyvän lainsäädännön, ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehtäväkentän ja eri viranomaisten roolit. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja osaa koulutuksen jälkeen soveltaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä käytännön valvontatyössä, ymmärtäen kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä.

veterinary-85925_1920.jpg (520 KB)

 

Toteutustapa

Kurssi koostuu viidestä Moodlessa toteutettavasta moduulista: 

Moduuli I: Kunnan organisaatiossa toimiminen 
Moduuli II Ympäristöterveydenhuollon valvonnan sektorit 
Moduuli III Eläinlääkintä 
Moduuli IV Kunnaneläinlääkärin virkatehtävät
Moduuli V Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen ja praktiikka 

Kuhunkin moduuliin sisältyy runsaasti luentoja, harjoitustapauksia ja välitentti tai kirjallinen tehtävä/tehtäviä. Jokainen moduuli on suoritettava kokonaisuudessaan hyväksytysti ennen kuin on mahdollista edetä seuraavaan vaiheeseen.

Kurssin laajuus

Kurssin laajuutta on lisätty ja laajuus on nyt 5 op (1 op vastaa laskennallisesti noin 27 h työpanosta). Kurssi on mahdollista suorittaa omassa aikataulussa ja arvioitu vähimmäisaika suorittamiselle työn ohessa opiskellen on viisi viikkoa.

Kurssin sisältö

Koulutuksen painopisteet ovat

 • Kunnallinen organisaatio, virkatehtävät ja virkavastuu
 • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja toiminnan eri sektorit
 • Valvonnan toimenpiteet, hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset
 • Hyvän hallinnon toteuttaminen ja päätöksentekomenettely
 • Kunnaneläinlääkärin tehtäväkenttään sisältyvä kansallinen ja EU -lainsäädäntö ja sen soveltaminen
 • Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö
 • Eläintaudit, sivutuotteet ja eläinten merkitseminen
 • Eläinten lääkitseminen ja mikrobiresistenssi
 • Asiakaspalvelu, laatu ja vuorovaikutus valvontatyössä
 • Käytännön näkökulmia eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan
 • Yhteistyö Aluehallintoviraston kanssa
 • Virkaeläinlääkärin muut tehtävät
 • Oikeudelliset näkökulmat ja vahingonkorvausvastuu virkaeläinlääkärin työssä

Kurssikirjallisuutena toimivat alan keskeinen lainsäädäntö, keskushallinnon ohjeet ja oppaat sekä kurssilla tarkemmin ilmoitettava muu lisämateriaali.

Hinta

Kurssin hinta on 580 € + ALV. Hinta sisältää opinto-oikeuden, kurssimateriaalit, tehtävien tarkastamisen ja ohjauksen sekä pätevyystodistuksen. Kurssin hyväksytysti suorittaneiden tiedot ilmoitetaan Ruokavirastolle. 

Huom mikäli maksajana on organisaatio joka ei vastaanota laskuja sähköpostitse tulee ilmoittautumisessa mainita kyseisen organisaation verkkolaskutusosoite. Emme valitettavasti lähetä tulostettuja laskuja.

Ajankohta ja paikka: JATKUVA aloitus mahdollinen (pl. kesätauko arvioinneissa ja ilmoittautumisessa Heinäkuu) koulutus järjestetään kokonaisuudessaan Moodle -oppimisalustalla verkossa. Kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan joustavasti. 

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Tapahtumapaikka

Verkkokurssi

Järjestäjä

EnviroVet

+358 50 563 6966

info@envirovet.fi

Jorvas Hi-tech Center Hirsalantie 11 02420 Jorvas

Eventilla

Powered by Eventilla