EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus

EU/ETA-jäsenvaltioissa valmistuneiden eläinlääkärien pätevöitymiskoulutus

Eläinlääkintähuollosta annetun asetuksen mukaan kunnaneläinlääkäriltä, jonka virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Ruokaviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

Koulutus kattaa eläinlääkintähuoltoon liittyvän lainsäädännön, ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehtäväkentän ja eri viranomaisten roolit. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaja osaa koulutuksen jälkeen soveltaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä käytännön valvontatyössä, ymmärtäen kansallisen lainsäädännön soveltamisen osana EU-lainsäädäntöä.

veterinary-85925_1920.jpg (520 KB)

Toteutustapa

 • 3 luento/harjoituspäivää
 • itsenäisesti suoritettavat harjoitustehtävät
 • tentti

Lisäksi suositellaan pidettäväksi oppimispäiväkirjaa.

Kurssilla on runsaasti käytännön työtä tekeviä luennoitsijoita ja heille voi myös lähettää kysymyksiä liittyen tehtäviin ja luentoihin.

Koulutuspäivien sisältö

 • Kunnallinen organisaatio, virkatehtävät ja virkavastuu
 • Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ja toiminnan eri sektorit, yleisesittely
 • Valvonnan toimenpiteet, hallinnolliset menettelyt ja seuraamukset
 • Hyvän hallinnon toteuttaminen: lainsäädännön hierarkia, oikeusperiaatteet, hallintolaki, julkisuuslaki, oikeusturvanäkökulmat
 • Kunnaneläinlääkärin tehtäväkenttään sisältyvä kansallinen ja EU -lainsäädäntö ja sen soveltaminen sekä eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö
 • Eläintaudit, lääkitseminen ja mikrobiresistenssi
 • Asiakaspalvelu ja laatu valvontatyössä
 • Käytännön näkökulmia valvontaeläinlääkärin työhön
 • Oikeudelliset näkökulmat valvontaeläinlääkärin työssä
 • Harjoitustehtävien purku

Ajankohta ja paikka: koulutuspäivät järjestetään perjantaisin 27.9., 4.10. ja 11.10. EnviroVetin toimipisteessä Kirkkonummella.  Tarkempi ohjelma ja koulutuspaikan tiedot sekä kurssimateriaalit lähetetään osallistujille.

Ilmoittautuminen päättyy 9.9. Kurssille ilmoittautuminen on sitova.

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
27.9.2019 09:00
Päättyy:
11.10.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Jorvas Hi-tech Center
Hirsalantie 11
02420 Jorvas

Järjestäjä

EnviroVet

+358 50 563 6966

info@envirovet.fi

Jorvas Hi-tech Center Hirsalantie 11 02420 Jorvas

Eventilla

Powered by Eventilla