infektioiden_torjunta_hygieniaosaaminen

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen -erikoistumiskoulutus 30 op

Savonia-ammattikorkeakoulu

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen -erikoistumiskoulutus 

 

Millaista on Sinun ja yksikkösi on infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen?
Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta?

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € (alv 0 %)
Haku koulutukseen: 22.2.-31.5.2022 (HUOM! hakuaikaa jatkettu 5.6.2022 saakka)
Koulutuksen ajankohta: 12.9.2022- 30.5.2023

Erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja jo työelämässä toimiville. Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osaamista hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiudet luoda näyttöön perustuvia infektioiden torjunta ohjeita, soveltaa niitä käytäntöön sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union).

Esite

Kohderyhmä

Työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, suuhygienisteille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen suorittanut voi hakea tietyin edellytyksin Hygieniahoitajan pätevyyttä Suomen infektioidentorjunta yhdistykseltä Sity ry. Koulutus on hyväksytty osaksi hygieniahoitajan pätevyyttä. Lue lisää

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa yksikön/ organisaation tarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen sekä hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä edistää ja kouluttaa työyhteisönsä osaamista
 • osallistuu infektioiden torjunta käytänteiden, hoito- ja palveluketjujen kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaamisen –erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta.

 • Orientaatio opintoihin 2 op
 • Infektioihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus 3 op
 • Hoitoon liittyvät keskeiset infektiot, niiden torjunta ja hoito 10 op
 • Aseptiikka ja sen merkitys 10 op
 • Syventävät opinnot: työyhteisöön tehtävä kehittämistyö 5 op

Linkki sähköiseen opetussuunnitelmaan (linkki tulossa lähempänä)

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

12.9.2022- 30.5.2023, jonka aikana lähipäivä 14 kpl (ma/ti)

SYKSY 2022: 12.9.-13.9; 24.10.-25.10; 12.12.-13.12.2022
KEVÄT 2023: 6.2–7.2; 20.3–21.3; 17.4-18.4; 29.5-30.5. 2023

Hinta

1 500 €/opiskelija (ALV 0 %).
Laskutus kahdessa yhtä suuressa erässä 10/2022 ja 2/2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 17.2.-31.5.2022 välisenä aikana. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 3.6.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 10.6.2022 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Lisätiedot

Heli Jyrkinen 044 785 6679 tai heli.jyrkinen@savonia.fi

Tiina Mäkeläinen 044 785 6680 tai tiina.makelainen@savonia.fi

Koulutusjärjestelyt
Anne-Maria Moilanen, 044 785 6089, taydennyskoulutus@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-AMK, Jatkuva oppiminen

taydennyskoulutus@savonia.fi