Pohjalaismaakuntien järjestöpäivä

10.4.2013 12:00
Seinäjoen Järjestötalo

Tervetuloa mukaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimivat ja alueesta vastaavat sosiaali- ja terveysalan järjestö- ja yhdistystoimijat sekä muut teemasta kiinnostuneet, kuten oppilaitosten edustajat, kuntien tai yhteistoiminta-alueiden viranhaltijat ja luottamushenkilöt.  Tilaisuudessa halutaan nostaa esille ihmisen ääni, osallistumisen kanavat ja tavat. Järjestöiltapäivä mahdollistaa osallistujille keskustelualustan, jossa saa kumota väitteet tai vahvistaa omia näkemyksiä, luoda uutta tai jakaa hyväksi koettuja toimintatapoja.

 

Teemapajat

Palveluja paljon käyttävien ääni esiin

”Mitä on palvelunkäyttäjän äänen kuuleminen? Miten sitä voidaan parhaiten toteuttaa palveluissa? Mikä kutsuu järjestötoimintaan ihmisiä parhaiten? Mihin tarvitsisin omassa toiminnassani tukea, voidakseni paremmin huomioida palveluita käyttävien äänen ja saada myös itse enemmän?”

Oma osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

”Teemapajassa pääset pohtimaan osallistumisesi keinoja ja mahdollisuuksia. Mitkä tekijät vaikuttavat omaan osallistumiseesi?

Järjestötoiminnassa vaikuttaminen kuuluu arkeen - vai kuuluuko? Miten järjestölähtöinen vaikuttaminen eroaa muusta vaikuttamisesta?”

Palveluohjaus avuksi arkeen

”Teemapajassa pohdintaan palveluohjauksen merkitystä ja toteutumista. Mitä palveluohjaus on järjestöissä? Miten palvelusuunnitelman laatimisessa eri toimijoiden ja kunnan välistä vuoropuhelua voi vahvistaa?”

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
10.4.2013 12:00
Päättyy:
10.4.2013 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Seinäjoen Järjestötalo Kauppakatu 1 60100 Seinäjoki

Järjestäjä