Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 17.9.2024 - Helsinki ja striimaus

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

 • Hankintalain reunaehdot - Milloin ja miten hankintasopimus syntyy
 • Neuvotteluvara

Julkishallinnon käyttämät sopimusehdot

 • Käydään läpi julkisissa hankinnoissa useimmiten käytetyt sopimusehdot

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen määrittely
  • Palveluita koskevat erityispiirteet
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiokaudet
 • Palvelun tuottamiseen osallistuva henkilöstö
 • Yhteistyömalli sopimuskaudella
  • Esimerkki
 • Laatutason määritteleminen, miksi se on niin vaikeaa vai onko?
  • Bonukset ja sanktiot, esimerkkejä sopimussakoista ja bonus- sanktiomalleista
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot
  • Hinnantarkistusehdot
 • Alihankinta

Sopimuksen seuranta ja raportointi

 • Miten ja miksi sopimusta kannattaa seurata?
 • Laadun valvonta ja tarkastusoikeus
 • Raportointi tukemaan laadun valvontaa

Immateriaalioikeudet

 • Tekijänoikeus, käyttöoikeus
 • Mitä oikeuksia tilaaja yleensä tarvitsee ja mihin?

Salassapitoon, turvallisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ehdot

 • Milloin henkilötietojen käsittely tulee huomioida sopimuksessa?
 • Salassapitoa koskevat ehdot

Sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset

 • Viivästyminen
 • Virhe
 • Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset
  • Vahingonkorvaus
  • Sopimussakko
  • Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen päättäminen

 • Tyypilliset sopimuksen päättämistä koskevat ehdot
 • Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa

Avustamisvelvollisuus sopimuksen päättyessä

 • Miten varmistat palvelutuotannon seuraavan kilpailutuksen päättymiseen saakka
 • Toimittajalta saatava kilpailutuksen edellyttämä dokumentaatio

Ennen sopimuksen allekirjoittamista

 • Sopimuksen koostaminen tarjouspyyntödokumentaatiosta
 • Tarkastettavat asiakirjat
 • Palvelun aloituskokous

Sopimusmuutokset

 • Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
 • Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 17.9.2024 690,00 € (+ALV 25.5%)

Ajankohta

Alkaa:
17.9.2024 09:00
Päättyy:
17.9.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Original Sokos Hotel Presidentti + Webinaari
Eteläinen Rautatiekatu 4
00100 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Luennoitsijat:

 • OTK, asiantuntija Saila Eskola ja/tai
 • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta
 • OTK, asiantuntija Pilvi Takala