Vuosilomalain erityistilanteita 2022

2.3.2022 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Vuosilomakurssi keskittyy vuosilomalain uusimpiin muutoksiin ja hankalimpiin tilanteisiin.

Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Perhevapaiden pituudet muuttuvat ja pitämisajankohtaa pidennetään. Muutokset vaikuttavat myös työssäolon veroiseen aikaan. Miten työtuntien laskenta 35 tunnin ansaintasäännöllä muuttuu? Lisäksi uusi 5 päivän omaishoitovapaa on työssäolon veroista aikaa.

Perhevapaauudistus vaikuttaa myös prosenttiperusteisen lomapalkan ja lomakorvauksen laskentaan.

Työneuvosto on ottanut kantaa työssäolon veroiseen lomautusaikaan. Mitä tarkoitetaan kerrallaan jatkuvalla lomautuksella? Työneuvosto on antanut myös lausunnon vuosilomapalkan määräytymisestä peräkkäisissä työsuhteissa. Miten lausunto vaikuttaa lomapalkan määräytymiseen erilaisissa tilanteissa?

Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus. Lisävapaasäännös on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä, koska erilaisia poissaolotilanteita on paljon.

Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi. Vuosiloman antamista perhevapaiden ajalla on rajoitettu.

Iltapäivällä keskitytään lomapalkan laskennan erityistilanteisiin. Perhevapaauudistus vaikuttaa ainakin prosenttiperusteisen lomapalkan laskentaan. Muistakin poissaoloista seuraa erityistilanteita lomapalkan laskennassa. Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskemisessa on useita tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Erityisesti työajan ja palkkaustavan muutokset ovat kaikkein haastavimpia tapauksia lomapalkan laskennassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalakin soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.

__

Webinaari: Vuosilomalain erityistilanteita 2022, PDF

Ohjelma klo 9.00–16.00 +/- 15 min.

Vuosiloman ansainta

 • Loman ansaintasäännön valinta
 • Työssäolon veroinen aika, erityisesti
 • Lomautusaika
 • Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa
 • Omaishoitovapaa
 • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Tilapäinen hoitovapaa
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

Lisävapaapäivät sairausajalta

 • Loman ansainta sairausajalta ja kuntoutusajalta
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja sen katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
 • Lisävapaakorvaus
 • Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 • Korvauksen peruste ja laskeminen

Lomapäivien ja lisävapaapäivien pitäminen

 • Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 • Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 • Vuosiloman siirtyminen perhevapaiden ajalta
 • Vuosiloman siirtyminen sairausajalta

Vuosiloma peräkkäisissä työsuhteissa

Lomapalkan laskennan erityistilanteita

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomapalkan laskenta osa-ajan palkka vai vakiojakaja
 • Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joilta kertyy laskennallista palkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta
 • Lomautus
 • Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa
 • Omaishoitovapaa
 • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Tilapäinen hoitovapaa

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

 

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

2.3.2022 09:00

Päättyy:  

2.3.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki