Mikkelin kaupungin vuoden 2021 ostolaskudatan tutkimustulosten julkaisu

18.4.2023 16:30

TEAMS-webinaari

Mikkelin kaupungin vuoden 2021 ostolaskudatan tutkimustulosten julkaisu

Pvm: ti 18.4.2023
Aika: 16.30 - 18.30
Paikka: TEAMS

Tilaisuudessa esitetään keskeiset tulokset ja johtopäätökset Mikkelin kaupungin ostolaskudatan tutkimus- ja selvitystyöstä. Tutkimus- ja selvitystyöllä selvitettiin mm. hankintojen toimittajien kotipaikkatietoja, yrityskoon mukaista jakautumista, konserniyhtiöiden osuutta, hankintatyyppien ja -lajien mukaista jakautumista, hankintojen lukumäärien ja volyymien kehitystä sekä elinvoimavaikutuksia.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille julkisista hankinnoista kiinnostuneille, niiden parissa työskenteleville, niistä päättäville ja/tai niitä ohjaaville asiantuntijoille, luottamushenkilöille sekä niihin tarjoaville tai tarjoamisesta kiinnostuneille yrityksille.

Taustaa

Mikkelin kaupunki julkaisi ensimmäistä kertaa ostolaskudatansa 31.3.2022. julkaistu aineisto kattaa vuoden 2021 ostolaskut ja sisältää niin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kuin muutkin ostolaskuin maksetut menot kaikilta toimialoilta. Ostolaskudata sisältää käyttötalouteen ja investointeihin liittyvien laskujen lisäksi myös kaupungin rahoitusmenoihin liittyviä kirjauksia. Ostolaskudatan julkaisulla Mikkelin kaupunki haluaa osaltaan olla mukana julkisen varojenkäytön avoimuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä.

Ostolaskudata julkaistiin excel-muodossa. Ostolaskudatan analysointi ja tutkiminen ei kuitenkaan ole ollut erityisen helppoa excel-muotoisesta esitystavasta. Tästä syystä Mikkelin kaupungin hankintapalvelut teetti yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa opinnäytetyön ostolaskudatan tarkemmaksi analysoimiseksi. Opinnäytetyön teki YAMK Opiskelija Julia Partti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Jatkoanalyysista ja opinnäytetyön tulosten tarkentamisesta vastasi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy yhteistyössä Mikkeliläisen ohjelmistotalon Mindhive Oy:n kanssa.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.4.2023 16:30

Päättyy:  

18.4.2023 18:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

TEAMS-webinaari


Lisätiedot

Ilkka Liljander

0447945695

ilkka.liljander@mikseimikkeli.fi