Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi ja ilmoitusten riippumaton käsittely

2.2.2023 09:00

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside hotel, Helsinki

Kuvaus

Tulevan ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on luoda Suomeen järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla (valtio ja kunnat) on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Hallituksen esitys annettaneen viikolla 38 / 2022.

Koulutuksen tarkoituksena on konkretisoida ilmoittajan suojelua koskevan sääntelyn tarkoitusta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ilmoituskanavan perustamiseksi ja hallinnoimiseksi sekä ilmoitusten riippumattomaksi käsittelemiseksi ja tutkintojen suorittamiseksi.

Koulutus on hyödyllinen yhtiöiden hallitusten jäsenille, johdolle ja esimiehille, sekä hallinnon, talouden, valvonnan ja tarkastuksen asiantuntijoille.

Kouluttajat: JHTT, CGAP, CRMA, partner Markus Kiviaho / OTL. erityisasiantuntija, rak.ins. Mikko Knuutinen, IA Insight Public Oy

Markus Kiviaho on aiemmin toiminut usean vuoden ajan Tampereen kaupungin ja Audiator -yhtiöiden sisäisen tarkastuksen johtajana, sekä FCG Konsultointi Oy:n johtavana konsulttina. Hän on vastannut useiden vuosien ajan sisäisen ilmoituskanavan järjestämisestä ja lukuisien eri organisaatioiden väärinkäytöstutkintojen suorittamisesta. Sisäiset tarkastajat ry on nimittänyt hänet ”Vuoden 2021 Sisäiseksi tarkastajaksi”. Kouluttajana hän on toiminut useiden eri koulutuksenjärjestäjien tilaisuuksissa jo lähes 20 vuoden ajan.

Mikko Knuutinen on toiminut vaativissa sisäisen tarkastuksen tehtävissä vuodesta 2001 osaamisalueenaan hyvä hallinto, julkiset hankinnat sekä rakennus- ja infrahankkeet. Toimeksiantoihin on sisältynyt myös riita- ja rikosasioiden edellytysharkintaa sekä prosesseissa konsultointia. Knuutinen on työskennellyt Tampereen yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä (julkisoikeus, finanssihallinto-oikeus) useita jaksoja vuosina 1995–2021.

IA Insight Public Oy on suomalainen, laadukkaita ja riippumattomia hyvän hallinnon, sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita tuottava yritys. www.iainsight.com


__
Lähikoulutus: Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi ja ilmoitusten riippumaton käsittely, PDF
Webinaari: Ilmoittajan suojelu, ilmoituskanavan organisointi ja ilmoitusten riippumaton käsittely, PDF

Ohjelma klo 9.00–15.30

Koulutusohjelma:

 • Ilmoittajan suojelulain keskeiset velvoitteet ja niihin vastaaminen
 • Lain tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät
 • Ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset ja ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus sekä vastuutahon nimeäminen
 • Ilmoituskanavaa koskevat vaatimukset, ilmoittaminen, tiedottamisvelvollisuus
 • Keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ja toimivaltaiset viranomaiset
 • Ilmoitusten käsittely ja tarvittavat jatkotoimet
 • Salassapitovelvollisuus ja henkilötietojen käsittely
 • Ilmoitusten kirjaaminen
 • Suojelutoimenpiteet kuten vastatoimien kielto, vastuuvapaus ja vahingonkorvaus
 • Seuraamukset

Miten määritän, ohjeistan ja organisoin oman organisaation toimintamallin?

 • Ohjeistuksen keskeiset näkökulmat
  • Vastuutahon nimeäminen, tehtävien ja toimintavastuiden määrittely
  • Ilmoituskanavan erilaisia järjestämistapoja
  • Vaikutustenarvioinnin suorittaminen ja seloste käsittelytoimista
  • Toimintamallin viestintä ja kouluttaminen

Miten järjestän ilmoitusten riippumattoman käsittelyn ja tutkinnan?

 • Toimivalta ja vastuu
 • Riippumattomuus ja objektiivisuus
 • Ammattitaito ja ammatillinen huolellisuus
 • Tutkinnan suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi
 • Tietojen analysointi ja arviointi
 • Tulosten raportointi

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Valitse osallistujien määrä

Syötä alennuskoodi
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022 23:59
490,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2022 23:59
490,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

Ilmoittautuminen päättyy
295,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

2.2.2023 09:00

Päättyy:  

2.2.2023 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside hotel, Helsinki

Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki