Vuosilomalain erityistilanteita 2022

13.4.2022 09:00

Etäkoulutus

Ohjelma klo 9.00–16.00 + / - 15 min.

Vuosiloman ansainta

 • Loman ansaintasäännön valinta
 • Työssäolon veroinen aika, erityisesti
 • Lomautusaika
 • Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa
 • Omaishoitovapaa
 • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Tilapäinen hoitovapaa
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä

Lisävapaapäivät sairausajalta

 • Loman ansainta sairausajalta ja kuntoutusajalta
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja sen katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
 • Lisävapaakorvaus
 • Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 • Korvauksen peruste ja laskeminen

Lomapäivien ja lisävapaapäivien pitäminen

 • Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 • Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 • Vuosiloman siirtyminen perhevapaiden ajalta
 • Vuosiloman siirtyminen sairausajalta

Vuosiloma peräkkäisissä työsuhteissa

Lomapalkan laskennan erityistilanteita

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomapalkan laskenta osa-ajan palkka vai vakiojakaja
 • Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joilta kertyy laskennallista palkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta
 • Lomautus
 • Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainvapaa
 • Omaishoitovapaa
 • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Tilapäinen hoitovapaa

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

 

 

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

13.4.2022 09:00

Päättyy:  

13.4.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki