Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat

23.5.2024 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Kuluttajansuojalainsäädäntö on uudistunut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana.  Uudistukset ovat tuoneet mukanaan suuria muutoksia sekä tavaran kauppaan että kokonaan uusia säännöksiä digitaalisen palveluiden ja sisältöjen kauppaan. Samalla viranomaisten toimivaltuuksia on lisätty. Laki suojaa asiakasta, sopimusehdot yrittäjää. Koulutuksessa saat tiedon ajankohtaisista kuluttajansuojan muutoksista yrittäjän näkökulmasta. 
 
Koulutuksessa käsitellään kuluttajansuojalain perusteita, markkinoinnin pelisääntöjä ja tavaran ja palveluiden kaupan tilanteita myyjän näkökulmasta. Kuinka pitkään alennusmyynti kestää ja mikä on tarjouksen ja alennuksen ero? Milloin tavarassa on virhe ja mitä myyjä on velvollinen korvaamaan, voiko asiakas aina vaatia uuden tuotteen? Onko myyjällä ikuinen vastuu? Tunnetko takuun riskit yrityksen kannalta?
 
Kuluttajapalveluita, kuten esimerkiksi korjaamo-, korjaus-, terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut sekä pesula-, pihasuunnittelu- yms palvelut kuuluvat myös kuluttajansuojalain piiriin. Laki antaa mahdollisuuksia mutta myös velvoittaa yrityksiä. Kuinka hinnasta sovitaan siten, että se sitoo? Voiko yrittäjä ryhtyä toimenpiteeseen, vaikka tietää, ettei se välttämättä onnistu? Voiko hinnasta antaa arvion ja sitooko hinta-arvio? Näihin ja muihin kysymyksiin saat koulutuksessa vastauksen.
 
Mitä pitää tietää verkkokaupan ja ehdoista, jotta myyjä voi olla turvassa? Useimmilla yrityksillä verkkokauppaehdot ovat virheelliset tai puutteelliset tavalla, jonka vuoksi peruuttamisoikeus pidentyy 14 päivän sijasta 365 + 14 päivään, aiheuttaa sen, että asiakas voi jo saadun palvelun hinnan periä vuodenkin päästä takaisin tai ostaja palauttaa käytetyn tavaran puolen vuoden päästä kaupasta likaisena muttei myyjä voi periä arvonalennusta. Oikein tehdyillä ehdoilla säästyy yrittäjä monelta harmilta ja turhilta taloudellisilta menetyksiltä. 
 
Sisältö: Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä, markkinointi ja asiakassuhde, sopimuksen sitovuus, tavaran- ja palveluiden kaupan viivästys - ja virhesäännökset, myyjän vahingonkorvausvelvollisuus, takuun uudet säännöt, digitaalisia sisältöjä ja palveluita koskeva uusi sääntely, verkkokauppaehtojen merkitys myyjän oikeusturvan takeena ja kotimyynnin uudet kiemurat.

__

Webinaari: Kuluttajansuojan muutokset yrityksen kannalta ja verkkokaupan sudenkuopat, PDF

Ohjelma klo 9.00 - 12.00 + / - 15 min.

Kuluttajansuojalaki ja kuluttajansuojajärjestelmä
Kuluttajansuojalain soveltamisala
Keskeisiä käsitteitä
Viranomaiset

Markkinointi ja asiakassuhde
Keskeiset markkinoinnin säännöt ja ohjeet
Hyvän tavan mukaisuus ja markkinoinnin sopivuus oikeuskäytännössä
Reklamaatio-ohjausvelvoite ja asiakasarvosteluiden uudet säännöt
Tiedonantovelvollisuus ja hintojen ilmoittaminen eri kanavissa
Alennushintailmoittelun uudet säännöt tavaran ja palveluiden kaupassa
Alennusmyynnin ja tarjoukset erot ja sallitut enimmäiskestot
Sähköinen suoramarkkinointi ja tietosuoja tiivistetysti

Sopimus
Sopimuksen sitovuuden merkitys kaupassa
Vakiosopimus ja sen merkitys
Sopimuksen sovittelu ja tulkinta

Tavarankauppa
Soveltamisala
Vaaranvastuu ja viivästys
Tavaran virhe, reklamaatioaika
Virheen oikaisun uudet säännöt
Kateosto, hinnanerokorvaus ja tuottokorko
Vahingonkorvaus, tuote- ja henkilövahingon korvaaminen

Takuun uudet säännöt
Mikä on takuu?
Tiedot takuusta ja takuutodistus
Aikaisemman myyntiportaan antama takuu
Kannattaako takuun antaminen?

Digitaaliset sisällöt ja palvelut tiivistettynä
Mitä ovat digitaaliset sisällöt ja palvelut?
Päivitysten toimitusvelvollisuus
Viivästys, virhe ja reklamaatio

Verkkokaupan ja kotimyynnin sudenkuopat
Mitä on etämyynti ja kotimyynti?
Ennakkotiedot ja niiden merkitys
Tilausvahvistus yrittäjän suojana
Etä- ja kotimyynnin ehtojen vaaranpaikat

Peruuttamisoikeus etä- ja kotimyynnissä
Peruuttamisajan laskeminen tavarankaupassa ja digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kaupassa
Poikkeukset peruuttamisoikeuteen
Peruuttamisajan pidentyminen
Kielletyt ja sallitut ehdot
Kauppahinnan palauttaminen ja arvonalennuksen huomioiminen

 

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
390,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

195,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

23.5.2024 09:00

Päättyy:  

23.5.2024 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki