Työturvallisuuskoulutus - verkkokurssi

Verkkokurssi

Valitse henkilöiden määrä
Koulutus
Hinta yhteensä
Määrä

Syötä alennuskoodi
68,00 € (+ALV 24.0%)

Määrä:


Työturvallisuuskoulutus antaa perustiedot työntekijälle turvallisesta toiminnasta yhteisillä työpaikoilla, työsuojelun yhteistoiminnasta, työympäristön vaarojen tunnistamisesta, kuormitustekijöistä ja riskien arvioinnista. Koulutuksen käynyt henkilö ymmärtää myös perehdytyksen ja työnopastuksen merkityksen sekä toimimisen hätä- tai onnettomuustilanteessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet toimia työssään turvallisesti relevantit sidosryhmät huomioiden sekä motivoida työntekijää huomioimaan turvallisuus työssään.

Työturvallisuuskoulutus sopii kaikille alasta riippumatta. Se on kehitetty vastaamaan yhteisten työpaikkojen sidosryhmien odotuksia ja standardeja, jotka ovat huomioituina koulutuksen sisällössä. Verkkokoulutuksena toteutettavasta työturvallisuuskoulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintää.

Koulutuksen sisältö:

Turvallisuuskulttuurin merkitys

 • Turvallisuuskulttuuri
 • Turvallisuushavainnot
 • Työtapaturmat
 • Nolla-ajattelun periaate

Yhteinen työpaikka

 • Yhteisen työpaikan toimijat
 • Yhteisen työpaikan vastuut
 • Vastuut omalla työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta

 • Työsuojeluhenkilöt
 • Työterveyshuolto
 • Työsuojelun valvonta
 • Perehdyttäminen ja työnopastus

Riskien arviointi

 • Riskienarvioinnin prosessi
 • Riskiä pienentävät toimenpiteet
 • Turvallisen työn suunnittelu

Vaaratekijät

 • Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen
 • Koneet ja nostotyöt
 • Kemialliset ja biologiset vaarat
 • Fysikaaliset vaarat
 • Työympäristö ja ilmanlaatu

Kuormitustekijät

 • Fyysinen kuormitus
 • Psykososiaalinen kuormitus
 • Ergonomia
 • Päihteet ja työkyky

Onnettomuus- ja hätätilanteet

 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Sairauskohtaukset
 • Elvytys ja sydäniskurin käyttö
 • Hätäilmoituksen tekeminen
 • Pelastautuminen ja paloturvallisuus

Osallistuminen Työturvallisuuskoulutukseen verkkokoulutuksena

Aloita ostamalla paikka Työturvallisuuskoulutukseen. Onnistuneen tilauksen jälkeen tilauksen osallistujan sähköpostiin lähetetään vahvistusviesti, kirjautumistunnukset ja -ohjeet verkko-oppimisalustalle. Pääset siis heti oston jälkeen suorittamaan koulutusta. Sinulla on kaksitoista (12) kuukautta aikaa suorittaa verkkokurssi hyväksytysti.

Voit kirjautua oppimisympäristöön tietokoneelta, tabletilta tai mobiililaitteelta – riittää, että sinulla on internet-yhteys ja laitteessa toimivat äänet. Mitään asennuksia ei tarvita. Voit suorittaa koulutuksen verkossa niin monessa osassa kuin haluat – tai vaikka yhdeltä istumalta. Etenemisesi tallentuu järjestelmään ja pääset aina jatkamaan opiskelua siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäit. Jos sinulla on jo verkkokurssitunnukset, voit jatkaa koulutuksen suorittamista tästä linkistä: Omat kurssit.

Verkkokoulutuksen suorittamista varten tietokoneessasi tulee olla viimeisin versio jostakin seuraavista internet-selaimista: Microsoft Edge, Firefox, Safari tai Chrome. Verkkokurssin suorittamista Internet Explorer-selaimella ei suositella.

Koulutuksen suoritusaika vaihtelee osallistujien välillä, mutta tyypillisesti työturvallisuuskoulutus verkossa suoritetaan 4-6 tunnin ajassa. Suoritusaika riippuu yksilöllisestä etenemisvauhdista. 

Oppimistavoitteiden toteutumista seurataan kurssin edetessä tehtävillä, joista osallistuja saa myös palautteen vastaustensa mukaan. Kurssin lopussa opiskelija suorittaa lopputentin, jonka hyväksytysti suorittamalla opiskelija pääsee lataamaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Tentin voi tarvittaessa uusia ja vaikeaksi todettuja asioita voi kerrata verkkokoulutuksessa niin kauan, kunnes tentin pääsee läpi. Muovinen todistuskortti toimitetaan postitse jälkikäteen.

Kurssipaikka

Verkkokurssi