Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin

20.9.2022 12:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Hei hankinta-asiantuntija! Pakottavatko niukat resurssit tehostamaan hankintoja, mutta toisaalta hankintojen lopputuloksia käyttävien ihmisten tarpeet ovat entistä moninaisempia? Miten ihmeessä selvitä odotusten ristitulessa?

Valjastamalla erilaiset loppukäyttäjien osallistamismenetelmät työkalupakkiisi, parannat ymmärrystäsi tarpeiden moninaisuudesta. Samalla osallistaminen lisää vaikeidenkin päätösten hyväksymistä loppukäyttäjien keskuudessa. Avoin osallistumisprosessi on oikein toteutettuna erinomainen keino kohdentaa niukat resurssit tarveperusteisesti. Näin toimien voit siis myös säästää julkisia varoja!

Osallistamismenetelmien käyttöönotto voi siis olla juuri se kaipaamasi ratkaisu, minkä avulla pystyt luovimaan odotusten ristitulessa. Sote-hankintojen osalta tämä on myös säädetty laissa.

Onnistuneen osallistamisprosessin tärkeimpiä kysymyksiä ovat:

 • Missä hankinnan vaiheessa loppukäyttäjät pääsevät mukaan?
 • Ovatko osallistamismahdollisuudet aidot vai onko osallistaminen näennäistä?
 • Mitä tietoa olemme valmiit antamaan loppukäyttäjille, ja mitä emme?
 • Onko valittu menetelmä oikeanlainen?
 • Tuottaako käyttämämme menetelmä oikeanlaista informaatiota tulevaa hankintaa ajatellen?

Tässä PTCS:n webinaarissa tutustumme lyhyesti loppukäyttäjien osallistamisen taustalla oleviin teorioihin, käymme läpi hankintalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja reunaehtoja, sekä perehdymme erilaisiin osallistamismenetelmiin. Käytännönläheisellä kurssilla käydään läpi myös case-esimerkkejä, miten erilaisia osallistamismenetelmiä on hyödynnetty hankintayksiköiden hankintamenettelyissä.

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää, mitä hyötyjä on saavutettavissa loppukäyttäjien osallistamisesta julkisissa hankinnoissa ja minkälaiset osallistamismenetelmät toimivat eri tilanteissa. Kurssin myötä osaat toimia osallistumisessa hankintalainsäädännön velvoitteiden mukaisesti ja tehdä parempia hankintoja!

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistumiseen riittää verkkoselain ja hyvä internetyhteys. Saat tarkemmat tiedot osallistumiseen pari arkipäivää ennen webinaaria. Tallenne on katsottavissa 7 vuorokauden ajan.

__

Webinaari: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin, PDF

Ohjelma klo 12:00 - 15:00 +/-15 min.

Mistä osallistamisessa on kyse?

 • Teorioita taustalla
 • Deliberatiivinen demokratia
 • Osallistuva demokratia
 • Dialoginen keskustelu
 • Hyödyt ja haitat

Lainsäädännön vaatimukset ja reunaehdot

 • Hankintalaki
 • Sote-substanssilainsäädäntö
 • Hallintolaki

Osallistamismenetelmät

 • Erilaisten osallistamismenetelmien läpikäynti
 • Kyselyt ja haastattelut
 • Kuulemiset ja lausuntopyynnöt
 • Kokemusasiantuntijat
 • Kansalaisraati
 • World Cafe

Loppukäyttäjänäkökulma mukaan hankinnan eri vaiheissa

 • Hankinnan suunnittelun aikana
 • Osana hankintamenettelyä
 • Sopimuskaudella

Case-esimerkit hankintakentältä

Keskustelua ja yhteenveto

 

__

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

20.9.2022 12:00

Päättyy:  

20.9.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki