Kontakta

KontaktAkademin Stockholm

Certifierad Workforece Manager/bemanningsplanerare.
2 dagar

Workforce Management, WFM, handlar om att balansera bemanningen på ett bra sätt för att uppnå ett effektivt kundmöte samtidigt som att våra medarbetare bör ha en bra vardag med minimal stress. Rätt resurser, på rätt tid och för rätt uppgift. Små förändringar i arbetet kan leda till stor påverkan i vardagen för både kunder, medarbetare och i effektivitet för bolaget. Denna utbildning har fokus på att öka din kunskap och förståelse inom bemanningsplanering. Ur ett vidare perspektiv kommer du förstå helhelheten och du får även kunskap om vilka detaljer du ska agera på för att skapa skillnad.

Varför kompetensutveckling inom Workforce Management?

Gör arbetet lättare genom att lära sig enkla beräkningsmetoder som ger dig som deltagare en prognos som de kan lita på. På kursen Workforce Management får du lära dig användbara och viktiga metoder som gör dig till en professionell och effektiv Workforce Manager.

Satsa 2 dagar på denna utbildning och du kommer att spara veckor till månader av arbetet med bemanningsplanering! Kursen är intensiv och ger deltagarna de metoder och verktyg som behövs för att bli skickliga i bemanningsplanering och en professionell WFM.

Deltagarna lär sig:

Hitta den prognosmodell för bemanning som passar er verksamhet Nyckeltal för att beräkna bemanningsbehov för månad, vecka och dag Vad som styr personalbehovet Flexibel bemanningsplanering som tar hänsyn till personalen Förhindra känslan av kaos med bra ledning i realtid Ta fram rätt rapporter och data för beslutsstöd

Program:

  • Analys och rensning av data: Styrning av samtal, mail och chatt, redovisning - avvikelser, tvätt av historisk data, analysera samtalsvolymer, analysera snittärendetider, m.m.

  • Prognoser: Historiskt data och händelsedriven prognos, system för bemanningsplanering, skapa hållbara prognoser, system eller excel för att hantera er prognos.

  • Bemanning: Hur påverkar Erlang C och varför behövs metoden, skapa balans mellan servicenivå och beläggning, olika bemanningsmodeller, vikten av att hantera bred data.

  • Schemaläggning: Nöjdare personal genom ett gediget schemaarbete, hantera ledighet och semester, schemaläggning som klarar belastningstoppar, multiskilling i verkligheten.

  • Styrning i realtid: Parametrar och mätvärden, klara din bemanning under pressade situationer, ha ett proaktivt förhållningssätt, uppföljning och lärdomar – analys.

  • Mätning och återkoppling: Resultat och prognos – uppföljning och analys, utvecklande arbetssätt och metoder, hur följer du upp och rapporterar så att management förstår, adherence to schedule och andra viktiga KPI'er i din vardag.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som behöver bli mer insatt i bemanningsplaneringen eller vill förstå hur allt hänger ihop i ett större perspektiv. Kanske är du just Workforce Manger, kanske jobbar du med HR eller är chef för en kundserviceavdelning.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med planering och schemaläggning i kundservice och vill ha gedigna grundläggande kunskaper i bemanningsplanering. De personer som också har nytta av kompetensutvecklingen i bemanningsplanering är kontaktcenterchef, callcenterchef, teamledare, kundserviceansvarig eller gruppchef, planerare, schemaläggare eller liknande.

Certifiering:

Då detta är en certifiering så kommer det vara en hel del standarder som deltagarna många gånger redan lever upp till. Deltagarna kommer då få bekräftelser på sådant de redan gör bra och bör fortsätta med men också en hel del nytt för att utvecklas till att bli en ännu bättre WFM.

Vad krävs för certifiering?

För att erhålla en certifiering måste deltagaren svara rätt på samtliga certifieringsfrågor i utbildningen. 

Praktiska detaljer:

Datum:

14–15 mars 2023 (2 dagar)

Plats: Kontaktas kontor.
David Bagares gata 9, 111 38 Stockholm
Pris:

8 900 kronor Kontaktas medlemmar
11 900 kronor icke medlem i Kontakta

Villkor: Din anmälan till utbildningen är bindande, men om du får förhinder har du rätt att skicka en kollega i ditt ställe, du kan dock inte få anmälningsavgiften tillbaka.

Vid frågor, kontakta Linda Moser på info@kontakta.se alternativt 070 439 00 87.

Observera att boende ej ingår i utbildningen. Deltagare förväntas ordna eventuell övernattning på egen hand. Lunch och fika ingår under utbildningsdagarna. 

Välj önskade biljetter

Biljett försäljningen avslutas Pris Antal
Certifierad Workforce Manager/bemanningsplanerare. 2 dagar
Priset gäller endast medlemmar i Kontakta
7.3.2023 23:59 8 900,00 kr (exkl. moms 25%)
Certifierad Workforce Manager/bemanningsplanerare. 2 dagar.
Priset gäller icke medlemmar i Kontakta
7.3.2023 23:59 11 900,00 kr (exkl. moms 25%)

Evenemangets tidpunkt

Börjar:
14.3.2023 09:00
Slutar:
15.3.2023 16:30

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangsplats

Kontaktas kontor
David Bagares gata 9
111 38 Stockholm

Arrangör