Tapahtuman oletuskuva

Vastaajan selitystaakka rikosasioissa

30.9.2022 13:00

Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia

Vastaajan selitystaakka rikosasioissa

Vaikka rikosasioissa noudatetaan syyttömyysolettamaa, vastaajalla on vaitiolo-oikeus ja todistustaakka on lähtökohtaisesti syyttäjällä, käytännössä monenlaisissa rikosasioissa ilmenee monimutkaisia tilanteita, joissa vastaajan kannattaa tai tältä jopa negatiivisten seuraamusten uhalla edellytetään jonkinlaisia selityksiä tai selvityksiä itseään vastaan puhuvista seikoista. Asianajajan on hyvä tuntea sekä käytännölliset että oikeudelliset reunaehdot sille, milloin selityksiä tai selvitystä tarvitaan. Milloin vaikenemisesta tai selityksen puutteesta voidaan vetää vastaajan kannalta negatiivisia johtopäätöksiä? Milloin näyttö riittää tuomitsemiskynnyksen ylittämiseen, jos vastaaja ei horjuta syyttäjän päänäyttöä vastanäytöllä? Jos vastaajalta edellytetään selitystä tai selvitystä, minkälaisia laatuvaatimuksia niille voidaan asettaa?

Koulutus syventää osallistujien ymmärtämystä tuomitsemiskynnyksen ylittymiseen liittyvästä harkinnasta, epäaitoon todistustaakkaan ja/tai selitystaakkaan johtavista tilanteista sekä siitä, miten ja milloin vastaajan tulisi prosessissa reagoida, jos häntä vastaan on esitetty eriasteista näyttöä. Koulutuksessa selvennetään selitystaakkaan liittyvää käsitteistöä ja tutustutaan selitystaakalle Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä asetettuihin edellytyksiin sekä kotimaiseen oikeuskäytäntöön.

Koulutus toteutetaan pääosin luennoimalla. Kiinnostuksen ylläpitämiseksi koulutuksessa nojaudutaan vahvasti erilaisiin tapausesimerkkeihin ja osallistujia pyritään rohkaisemaan osallistumaan keskusteluun aiheesta.

Kouluttajana toimii Juhana Riekkinen, OTT, VT, oikeusinformatiikan yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

 

30.9.2022 klo 13.00–15.00 Turku, myös etänä

Ohjelma

Selitystaakan käsite, funktiot ja edellytykset

-  Mikä on selitystaakka? (= käsite ja suhde todistustaakkaan)
-  Miksi selitystaakka? (= rooli ja funktio)
-  Milloin selitystaakka tulee kyseeseen? (= minkälainen näyttötilanne vaaditaan eri tilanteissa selitystaakan aktivoitumiseen)

Selitystaakan ulottuvuus ja selitysten laatu

-  Mitä selitystaakka kattaa? (= mitä voidaan edellyttää selitettäväksi)
-  Miten selitystaakka täytetään? (= selitysten laadulliset edellytykset ja niiden huomiointi näytön arvioinnissa)


Hinta

190 € + alv 24 % osallistuttaessa koulutuspaikalla, sisältää kahvin ja kahvileivän.
185 € + alv 24 %, osallistumislinkki lähetetään edellisenä arkipäivänä.

Ilmoittautuminen

Kurssipaikalla osallistuville ilmoittautuminen päättyy 23.9. ja etäyhteydellä osallistuville ilmoittautuminen päättyy 27.9. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen. Koulutuksen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan.

Kouluttautumisvelvoite

2 tuntia

Turun yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa.

Muilla paikkakunnilla noudatetaan kyseisen alueen ja järjestävän organisaation koronaohjeita.

Yhteistyökoulutuksista Asianajajaliiton kanssa voit tiedustella Turun yliopiston oikeustieteellisesta tiedekunnasta osoitteella oik-taydennyskoulutus@utu.fi.

Ajankohta

Alkaa:  

30.9.2022 13:00

Päättyy:  

30.9.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia

Caloniankuja 3
20500 Turku

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

09 6866 120

koulutus@asianajajaliitto.fi