Evenemangsnamn: KontaktAkademin Stockholm: Effektiv och professionell kommunikation i telefon

Registrering för detta evenemanget är ej möjlig för tillfället.