Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen

2.6.2022 12:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Hankinta-asiantuntija, syvennä osaamistasi julkisten hankintojen kilpailutusprosessista!

Tällä kurssilla keskitymme tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamiseen sekä täsmennysten pyytämiseen. Käytännössä nämä ovat osoittautuneet yhdeksi hankintaprosessin haastavimmiksi asioiksi. Miten nämä vaiheet pitäisi käytännössä tehdä?

Tarjouskilpailuissa tarjouksissa toistuvat usein samat virheet, jotka aiheuttavat kiperiä tilanteita kilpailutusprosessista vastaavalle hankinta-asiantuntijalle. Parhaan vaihtoehdon valitseminen hankinnan maaliin saattamiseksi ei ole aina helppo rasti.

Koulutuksessa käsitellemme syvällisesti erilaisia skenaarioita tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentämisestä:

 • Mitä erilaisia variaatioita ja tilanteita prosessissa voi tulla ratkaistavaksi tarjousten puutteiden vuoksi?
 • Mikä on oikea tapa edetä virheiden tarkastuksessa ja täsmennyksessä?
 • Mitä tehdä, jos virheet tarjouksissa johtuvatkin tarjouspyynnössä olevista epäselvyyksistä tai ristiriitaisuuksista?
 • Voitko pyytää täsmennyksen, pitääkö julkaista uusi hankintailmoitus vai pitäisikö hankinta peräti keskeyttää? Jos hankinta keskeytetään ja joudutaan järjestämään uusi tarjouskilpailu, tuleeko seuraavasta tinkimiskierros?

Etenemisvaihtoehdon valinnassa on usein merkitystä myös sillä, onko puutteita vain yhdessä vai jopa kaikissa tarjouksissa. Viimeksi mainittu saattaa nimittäin mahdollistaa myös neuvottelumenettelyyn siirtymisen.

Yhä useammin vastaan tulee myös tilanteita, joissa tarjousten hinnat poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tällöin on osattava soveltaa poikkeuksellisen alhaista hintaa koskevia hankintalain menettelysääntöjä.

Tästä koulutuksesta saat mukaasi käytännön esimerkkejä ja viimeaikaisen oikeuskäytännön linjaukset, joiden avulla pystyt ratkaisemaan tarjousten poissulkemiseen ja täsmentämisiin liittyviä vaikeita kysymyksiä.

Kurssi soveltuu sinulle, jos hankintalain perusteet ovat jo hallussa (esim. olet jo käynyt julkisten hankintojen peruskurssin) ja haluat syventää osaamistasi. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta ja menestyä paremmin tarjouskilpailuissa.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan kurssia edeltävänä päivänä.

Tallenne: Koulutus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen.

Webinaari: Tarjousten tarkastaminen ja täsmentäminen, PDF

__

Ohjelma 12:00-16:00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

 • Yleisimmät virheet tarjouksissa
 • Mitä tehdään, kun tarjouksessa on virhe, puute tai varauma?

Tarjouksen hylkääminen

 • Päätös poissulkemisesta, perustelut ja valitusaika

Neuvottelumenettelyyn siirtyminen

 • Milloin tarjouksissa olevat virheet, voivat johtaa neuvottelumenettelyyn siirtymiseen
 • Miten käytännössä toimitaan ja onko kaikki tarjoajat otettava mukaan?

Tarjouspyynnön täsmentäminen

 • Virhe tarjouspyynnössä – mitä tehdä?
 • Tarjouspyynnön täsmentäminen tarjousaikana – miten hoituu käytännössä ja pitääkö julkaista uusi hankintailmoitus?

Voiko hankinnan keskeyttää?

 • Hankinnan keskeyttämisen perusteet ja milloin hankinta kannattaa keskeyttää
 • Hankinnan keskeyttäminen ja tarjousten julkisuus

Tarjousten täsmentäminen

 • Tarjouksessa on virhe: voiko sen korjata?
 • Erilaisia esimerkkitilanteita: virhe hintalomakkeella, puute laatuvertailuun vaikuttavissa asioissa, tulkinnallisuus vähimmäisvaatimusten täyttymisessä

Poikkeuksellisen alhainen hinta

 • Mitä tehdä, kun tarjous on huomattavasti muita tarjouksia halvempi? Pitääkö tai voiko tarjouksen hylätä?

Tilaisuuden päättäminen

 

__

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

2.6.2022 12:00

Päättyy:  

2.6.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki