Museum dialog

26.5.2023 13:00

Nationalmuseum

Nationalmuseets dialoger förbättrar världen genom samtal
Kansallismuseon dialogit parantavat maailmaa keskustelemalla

(suomeksi alempana)

Vem är vi, varifrån kommer vi – vart är vi på väg? Vad gjorde du i morse, var växte du upp, har du haft någon omvälvande upplevelse i ditt liv? Kom med för att samtala om vad som är viktigt i livet och samtidigt påverka hur Nationalmuseet ser ut år 2027.

 

Våren 2023 ordnar Nationalmuseet dialoger, det vill säga diskussionstillfällen i små grupper, där människor möts genom samtal. Via samtal ökar förståelsen för olika kulturer, identiteter och historien ur olika perspektiv. Dialogerna ger deltagarna möjlighet att lyfta fram sina synpunkter och bli hörda.

Dialogerna ingår i Nationalmuseets arbete för att förnya sin verksamhetsmodell, och syftet med dem är att stärka en konstruktiv samtalskultur. Med hjälp av dialogerna får vi på museet en bättre förståelse av kundernas många olika slags behov. Utifrån denna förståelse bygger vi framtidens Nationalmuseum.

Den museihelhet som Nationalmuseets tillbyggnad, den historiska huvudbyggnaden och gårdsparken bildar öppnas för allmänheten år 2027.

Konfidentiellt och tryggt
Dialogerna baserar sig på diskussionsmetoden Dialogpaus, som tagits fram av Sitra. Dialogerna ger deltagarna upplevelser av att bli hörda och av delaktighet samt ger dem möjlighet att lyfta fram sina synpunkter. Dialogen uppstår i ögonblicket; man behöver inte förbereda sig för den i förväg. Man diskuterar utifrån sina egna erfarenheter. Samtalen är konfidentiella och omfattas av principerna för tryggare rum. Målet är inte att hitta lösningar eller bli eniga.

Samtalen spelas in för transkribering. Allt som hänvisar till en person raderas från inspelningarna, och deltagarna ges möjlighet att läsa igenom texten innan vi använder den i vårt utvecklingsarbete.

Den här är en tvåspråkig dialog, där deltagarna kan välja om de pratar finska eller svenska.

Dialogerna ordnas i Ateljén på andra våningen i Nationalmuseet (Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors).

Vi bjuder på kaffe.

Anmäl dig på nätet till det tillfälle som passar dig.
Anmälan är bindande.

Mer information per e-post: museopeda@kansallismuseo.fi

 

Keitä me olemme, mistä me tulemme – minne olemme menossa? Mitä teit aamulla, missä kasvoit, mikä kokemus on muuttanut sinun elämääsi?

Kansallismuseo järjestää keväällä 2023 dialogeja. Ne ovat keskustelutilaisuuksia, joissa pieni ryhmä ihmisiä kohtaa toisensa ja keskustelee. Se antaa lisää ymmärrystä kulttuureista, identiteeteistä ja historiasta eri näkökulmista. Dialogit tarjoavat mahdollisuuden tuoda omia näkökulmia esille ja tulla kuulluksi.

Kansallismuseo uudistuu ja sen takia museolla järjestetään dialogeja. Dialogi vahvistaa rakentavaa keskustelukulttuuria. Dialogit auttavat museota ymmärtämään paremmin mitä erilaiset yleisöt tarvitsevat. Tällä tavalla rakennetaan tulevaisuuden Kansallismuseota.

Kansallismuseon uudisosan, historiallisen päärakennuksen ja pihapuiston muodostama museokokonaisuus avautuu yleisölle vuonna 2027.

Dialogien pohjana on Sitran kehittämä Erätauko-keskustelumenetelmä. Dialogi antaa osallistujille kuulluksitulemisen ja osallisuuden kokemuksen ja tarjoaa tilaa tuoda omia näkökulmia esille. Dialogi syntyy hetkessä, eikä siihen tarvitse valmistautua ennakkoon. Keskustelu käydään omien kokemusten pohjalta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niissä pätevät turvallisemman tilan periaatteet. Tarkoituksena ei ole päästä ratkaisuihin tai yksimielisyyteen.

Keskustelut nauhoitetaan ja ne kirjataan tekstimuotoon keskustelun jälkeen. Kaikki henkilöön viittaava poistetaan tekstistä. Osallistujat voivat halutessaan lukea keskustelun läpi ennen kuin käytämme sitä kehittämistyössämme.

Tämä dialogi on kaksikielinen (suomi-ruotsi). Voit valita kumpaa kieltä puhut tilaisuudessa. 

Kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu tilaisuuteen alta. Ilmoittautuminen on sitova.

Dialogit järjestetään Kansallismuseossa. Tilana on 2. kerroksen Ateljee (Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki).

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

26.5.2023 13:00

Päättyy:  

26.5.2023 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Nationalmuseum

Mannerheimvägen 34
00100 Helsinginfors

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet