Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, 28.1.2025 - Helsinki ja striimaus

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. 

Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa runsaasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan? Mistä innovaatiokumppanuudessa on kyse?

Tämä käytännönläheinen neuvottelumenettelykurssi sopii sekä hankintayksiköille että tarjoajille. Varmista menestymisesi neuvotteluissa ja tule mukaan kurssille!

Ohjelma klo 9.00-16.00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Neuvottelumenettelyjen käyttäminen

 • Milloin neuvottelumenettelyä saa käyttää?
 • Milloin neuvottelumenettelyä kannattaa käyttää?
 • Markkinakartoitus ennen kilpailutusta
 • Neuvottelumenettelyn kulku
 • Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku

Neuvottelijoiden valinta neuvottelumenettelyihin

 • Tarjoajia koskevat vähimmäisvaatimukset
 • Millaisia perusteita tarjoajien valinnassa voi käyttää?
 • Miten varmistetaan, että tarjoajavalinta onnistuu?
 • Tarjoajien valintaa koskeva päätös?

Neuvottelumenettelyiden kulku käytännössä

 • Neuvottelumenettelyn kulku
 • Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku
 • Kumman valitset: neuvottelumenettelyn vai kilpailullisen neuvottelumenettelyn?
 • Neuvottelukutsun sisältö
 • Alustavan tarjouksen pyytäminen

Neuvotteluiden käyminen

 • Neuvottelujen tavoite: mihin pyritään, mitä neuvotteluissa on selvitettävä?
 • Roolitus: mikä tehtävä kenelläkin on neuvotteluissa
 • Neuvotteluiden dokumentointi
 • Mistä neuvotellaan?
  ▪ Hankinnan kohteesta neuvotteleminen
  ▪ Sopimusehdot
  ▪ Saako hinnasta neuvotella?
  ▪ Saako vähimmäisvaatimuksista ja vertailuperusteista neuvotella?
 • Neuvotteluiden luottamuksellisuudesta huolehtiminen
 • Neuvotteluiden rakenne: suulliset neuvottelut ja kirjalliset osuudet, asiakirjojen kommentointikierrokset

Neuvotteluiden jälkeen

 • Neuvotteluiden annin purkaminen 
 • Kuinka paljon tarjouspyyntöä voi neuvottelujen perusteella muuttaa? 
 • Tarjouspyynnön viimeistely

Neuvottelumenettelyt kansallisissa hankinnoissa

 • Neuvotteluvaiheen hyödyntäminen osana hankintaprosessia

Innovaatiokumppanuus

 • Milloin innovaatiokumppanuutta voi käyttää?
 • Innovaatiokumppanuuden kilpailuttaminen käytännössä

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Neuvottelumenettelyn läpivienti, 28.1.2025 690,00 € (+ALV 25.5%)

Ajankohta

Alkaa:
28.1.2025 09:00
Päättyy:
28.1.2025 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Radisson Blu Seaside + Webinaari
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Kouluttajina PTCS:n asiantuntijat:

 • OTK, asiantuntija Saila Eskola
 • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta
 • VT, asiantuntija Tapio Lahtinen