Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutus

12.5.2023 08:30

Kuntatalo, Kokous- ja kongressikeskus

Tapahtuma on päättynyt.

Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksessa saat ohjeet miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa tai kohdatessa uhkaavan henkilön. Koulutuksessa käydään läpi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijät ja työympäristöön liittyvät lait ja säädökset.

Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksen kohderyhmä on työsuojeluvaltuutetut, – varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet, esimiehet, vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö. Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi kaikille työsuojeluorganisaatiossa toimiville sekä heille, joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu tai valvominen.

Koulutuksen hintaan sisältyvät lounas ja kahvitukset. Koulutuksen suorittaneille lähetetään sähköinen todistus osallistumisesta.

Kurssin sisältö:

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

• Fysikaaliset tekijät (melu, tärinä, säteily, valaistus, lämpötila, sisäilma
• Kemikaaliturvallisuus
• Biologiset tekijät

Ennakoiva työsuojelu

• Perehdytys osana ennakoivaa työsuojelua
• Työsuojeluasiat työnopastuksessa

Työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden sovittelu

• Työpaikan ristiriitatilanteet
• Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy
• Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu

Toiminta työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa

• Mikä on työpaikkakiusaamista
• Häirinnän eri muodot, vaikutukset
• Ennaltaehkäisy ja häirintään puuttuminen

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

• Ilmeinen väkivallan uhka työpaikalla
• Uhkaavaan tilanteeseen varautuminen
• Uhkaavan henkilön kohtaaminen
• Toiminta uhkaavan tilanteen jälkeen

Ajankohta

Alkaa:   12.5.2023 08:30
Päättyy:   12.5.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Kurssipaikka

Kuntatalo, Kokous- ja kongressikeskus

Toinen linja 14
00530 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet