Tapahtuman nimi: Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi)

Tapahtuman ilmoittautuminen ei ole tällä hetkellä käynnissä.