Ruokajärjestelmät ja luonnonvarat – globaali kohtalonyhteys ja Suomi

14.12.2021 13:00

Virtuaalitapahtuma

Kansainvälisen luonnonvaraverkoston webinaari 14.12. klo 13-15

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää kansainvälisen luonnonvaraverkoston webinaarin tiistaina 14.12. klo 13-15. Webinaarin aiheena on ”Ruokajärjestelmät ja luonnonvarat – globaali kohtalonyhteys ja Suomi”.

Tilaisuus jatkaa keskustelua syyskuussa järjestetyn YK:n ruokajärjestelmien huippukokouksen kiirehtimästä tarpeesta muuttaa ruokajärjestelmiä nykyistä kestävämmiksi. Uusiutuvilla luonnonvaroilla on tässä kokonaisuudessa keskeinen rooli, joka on tullut esiin myös ajankohtaisissa YK:n luontokatoa ja ilmastonmuutosta koskevissa kokouksissa.

 

Ohjelma:

Avauspuheenvuoro
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö

Until we act – Suomen globaali panos ilmastotyössä, miten luonnonvarat ja ruokajärjestelmät näkyvät?
Ilmastosuurlähettiläs Jan Wahlberg, ulkoministeriö

Reilu ruokamurros: suomalaisen ruokajärjestelmän murrospolut vastauksena ilmastonmuutokseen
Tutkimusprofessori Minna Kaljonen, SYKE/Just Food 

Puustoisen maatalouden hyödyt ja kompromissit ruoka-energia-maa-vesi-yhteyden kannalta
Tutkija Karoliina Rimhanen, Luke 

Tulevaisuuden ruokaa ilman peltoja? Ruokajärjestelmien kestävyyden uudet kysymykset
Apulaisprofessori Hanna Tuomisto, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja

Webinarin sisältöä koskevat tiedot:
teemu.seppa@gov.fi
annukka.lipponen@gov.fi

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset:
johanna.vanhatalo@gov.fi

 

Ilmoittaudu 9.12. klo 12 mennessä. Webinaariin rekisteröityneille osallistujille läheteään Teams-osallistumislinkki.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.12.2021 13:00

Päättyy:  

14.12.2021 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Virtuaalitapahtuma


Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.