Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Bioenergia: Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

Bioenergian opintokokonaisuus 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista. Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin. 
Opintokokonaisuus koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
-
Energiatekniikan kemia, 5 op
- Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto, 5 op
- Uusiutuvat energiajärjestelmät, 5 op

Bioenergian opintokokonaisuudelle voit ilmoittautua tästä.

BIOPOLTTOAINEET JA BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANTO 5 OP
Opintojakso on myös osa Uusiutuvan energian opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee biopolttoaineiden raaka-ainelähteet, tietää biopolttoaineiden valmistuksen eri teknologiat ja sovellukset, ymmärtää biopolttoaineiden valmistuksen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta sekä ymmärtää biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamat ilmastovaikutukset. 

Keskeiset sisällöt
- Metsäpolttoaineiden toimintaympäristö
- Hakkuutähteen, kantopuun ja pienpuukohteilta korjattavan energiapuun hankinta
- Peltoenergia
- Puupohjaiset ja kiinteät biojalosteet
- Biokaasun tuotanto
- Biomassapohjaisten nestemäisten ja kaasumaisten biojalosteiden tuotantoteknologiat
- Biomassojen termiset käsittelyt ja nestemäisten biojalosteiden tuotantoteknologiat
- Biojalosteiden käyttö
- Biojalosteiden käyttö liikenteessä sekä lämmön- ja sähkön tuotannossa
- Polttoaineiden ja jalosteiden käyttökohteet sekä teknologiset haasteet
- Polttoaineen valinta käyttökohteeseen

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintona. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolivälissä Savonian lukujärjestyksistä. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Suoritustavat
Lähiopiskelu, itseopiskelu, kotitehtävät ja tentti (palautukset Moodle-ympäristössä). 

Arviointiasteikko:
0 - 5

Opiskeluaineisto
- kirjallisuus: Dussap C.-G. et all, Biofuels, alternative feedstocks and conversion processes, Academic press
- tunneilla ja Moodlessa jaettava materiaali.

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta lehtori Teija Honkanen, teija.honkanen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi