Webinaari: Vaikuttavuuden arvioinnista arkipäivää, 22.4.2021 klo 9-16

Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun suullisesti sekä viestein. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan (Teams) pari päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen. 

Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia julkistettiin syyskuussa 2020. Strategiassa toistuu yksi sana enemmän kuin muut: vaikuttavuus.

Jotta julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen saadaan tuulta purjeisiin, tulee strategisen johtamisen ja hankintataitojen olla kunnossa. Tietojohtaminen ja vaikuttavuuden arviointi tukevat strategista johtamista ja pitävät huolen, että kurssi on oikea.” (Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020)

Mitä vaikuttavuuden arvioinnilla tarkoitetaan? Miten vaikuttavuuden huomioiminen muuttaa tapaamme tehdä hankintoja? Voiko vaikuttavuutta hankkia yhdellä vai useammalla menettelyllä? Miten hankintastrategia pitäisi päivittää vaikuttavuusaikaan? 

Hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen koskee kaikkia hankintoja. Vaikuttavuuden voi huomioida hankintaprosessissa monella tavalla. Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla, vaan voi ottaa hallittuja askeleita kohti vaikuttavuutta.

Päivän aikana perehdymme vaikuttavuuden arviointiin hankintaprosessin kaikissa vaiheissa. Käymme läpi mitä arviointi edellyttää eri rooleissa toimivilta ammattilaisilta: hankinta-asiantuntijalta, lakimieheltä, hankinnan sisällöstä vastaavalta asiantuntijalta ja hankintatoimen johtajalta. Käytäntöjä käydään läpi esimerkkitilanteiden avulla.

Saat koulutuksesta mukaasi vaikuttavuuden arvioinnin hyvät käytännöt suunnitteluvaiheeseen, kilpailutusprosessiin sekä sopimuskauden ajalle.

Tutustu ohjelman tästä.

Voit myös lähettää kouluttajalle ennakkokysymyksiä, joihin palataan koulutuspäivän aikana.  

Kouluttaja: PTCS:n asiantuntija Jussi Pyykkönen (VTM)

0102-ptcs-jussi_0398.jpg (3.98 MB)  

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistumiseen riittää verkkoselain ja hyvä internetyhteys. Saat tarkemmat tiedot osallistumiseen pari arkipäivää ennen webinaaria. 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Vaikuttavuuden arvioinnista arkipäivää /1hlö, 22.4.2021 520,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
22.4.2021 08:45
Päättyy:
22.4.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.