SUOMI GOLFIN TOIMIALAPÄIVÄT 28.-30.11.2019

Suomi Golfin toimialapäivät ja Suomen Golfliiton varsinainen syysliittokokous 28.-30.11.2019

Långvik Congress Wellness Hotel, Kirkkonummi

Lataa ohjelma tästä

Aikataulu:

Torstai 28.11.2019
12.00 - 18.00 Seminaari
18.00 - 00.00 Kylpylä, kuntosali ja ravintolat käytössä
Tarkista aukioloajat osoitteesta www.langvik.fi

Perjantai 29.11.2019
09.00 - 17.00 Seminaari
19.00 - 23.30 Toimialapäivien illallinen ja Disko

Lauantai 30.11.2019
09.00 - 10.00 Suomen Golfliiton alueiden kokoukset
10.00 - 12.30 Suomi Golf Strategian workshop
12.30 - 13.30 Lounas
13.30 - 15.00 Suomen Golfliitto ry:n varsinainen syysliittokokous

Majoituksen varaaminen

Huoneita voi varata vain netistä www.langvik.fi koodilla GOLF11. Hotellihuoneet ovat varattavissa kiintiöstä 29.10.2019 asti, jonka jälkeen saatavuus ja hinta voivat muuttua (koodi ei enää toimi).

Majoituksen hinta

1hh/ 140 €
2hh/ 160 €
Majoitukseen sisältyy aamiainen ja kuntosalin, sekä kylpylän vapaa käyttö.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (205)

Jaakko Latvala
Essi Liljemark
Esa Honkalehto
Karri Koivu
Tera Heinonen
Pasi Sallinen
Reetta Sallinen
Elina Nissi
Pekka Palmunen
Marko Perälä
robin sjöholm
Johanna Skyttä
Jukka Koivu
Nina Sampakoski
Esa Takala
Eljas Rantala
Risto Lavander
Harri Leino
Nina Katajainen
Arttu Pulkkinen
Jaana Vahtera
Petteri Oksanen
Iiro Nurminen
Lauri Manninen
Hannu Vuorinen
Mika Asikainen
Paavo Kettunen
Esa Lahdenpää
Annika Ahokas
Susanna Holm
Laura Hyönä
Tomi Lanamäki
Markus Junni
Ville Virtanen
Nora Westerback
Staffan Tuomolin
Tarja Sandell
Jyri Sarvikas
Janne Riitakorpi
Pia Lillberg
Anja Hurme
Marko Luukkonen
Kirsi Helin
Anu Länsisalmi
Tomi Paju
Marko Suokas
Michaela Björnvik
Anders Sandlin
Pasi Kristiansson
Maria Welin
Alexandra Boman
Joni Ylen
Jussi Renko
Mikko Saarikumpu
Kimmo Sarlin
Ari Korhonen
Kimmo Sirainen
Minna Mäkinen
Mika Kupiainen
Lauri Penttinen
Antti Pakonen
Ari Korkiakangas
Janne Vähäkangas
Krister Höglund
Juha Holopainen
Esa Meriläinen
Katariina Kaisla
Timo Eskeli
Joonas Nieminen
Erkka Ravi
Johanna Viljamaa
Jyrki Jalli
Eeppo Haukka
Kasper Mäkelä
Janne Hartemo
Aniitta Kurkela
Joni Viinikka
Johanna Purhonen
Pasi Voutilainen
Julius Patokoski
Veera Väkiparta
Toni Turkkila
Jukka Nylander
Visa Poropudas
Jere Polvi
Mika Niinimäki
Katja Tähti
Peter Gilbert
Tiina Eskel-Mustonen
Tommi Tienhaara
Merja Kivi
Eero Sistonen
Johan Englund
Esa Hukkanen
Jyrki Tiilikainen
Markus Lahtinen
Tapio Varis
Erkko Heikkinen
Hanni Tyry
Mikael Hastbacka
Gustav Weckström
Kristoffer Holmström
Jukka Tiainen
Staffan Lundmark
Sami Kajeniemi
Hannu Viinikkala
Markus Suojoki
Katja Holla
Roy Kanerva
Bengt Lindholm
Tauno Lahtinen
Markus Björlin
Mikko Eskelinen
Jaakko Tuominen
Anne Balk
Mirja Hellström
Martin Juslin
Pekka Nieminen
Marko Kortelainen
Mikko Rantanen
Matias Niekka
Björn Fredriksson
Markku Ignatius
Kimmo Karvinen
Jouko Laitinen
Martin Railila
Mikko Pylkkönen
Jyri Nordström
Matias Keskikylä
Janne Pelkonen
Sanna Haavisto
Petri Aaltonen
Jesse Kaan
Teemu Vaalio
Mika Nurminen
Antti Eeva
Kari Kuivasaari
Marko Leiviskä
Jyrki Nykänen
Osmo Ruuska
Miklos Breitner
Misiaczynski Krzysztof
Lodewijk Klootwijk
Wendy Cole
Lassi-Pekka Tilander
Jonathan Smith
Antti Hiltunen
Mika Hollo
Juha Juvonen
Juha Korhonen
Jari Koivusalo
Aarni Nordqvist
Kimmo Rantamäki
Teemu Savolainen
Mika Wikström
Sami Övermark
Kirsi Erofejeff-Engman
Annika Nykänen
Marika Voss
Pia Kangasmäki
Teemu Laakso
Jarmo Turtiainen
Kyösti Vesterinen
Soili Pelkonen
Antti Ahti
Timo Mansnerus
Pekka Raitala
Jukka Rimpiläinen
Joakim Isaksson
Jan Ruoho
Jere Jaakkola
Jussi Saari
Eero Kangasniemi

32 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
28.11.2019 12:00
Päättyy:
30.11.2019 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Långvik Congress Wellness Hotel
Tanskarlantie 9
02420 Kirkkonummi

Järjestäjä

Suomi Golf

0400355434

antti.hiltunen@golf.fi

Eventilla

Powered by Eventilla