19.10.2018 10:30
RIL-Seniorit: Lounasesitelmä 19.10.

Perjantaina 19.10. klo 10.30 lounasesitelmässä (avec) Suomalaisella klubilla ministeri Anne Berner kertoo Uudesta liikennepolitiikasta ja -rahoituksesta. Liikennepolitiikka on murroksessa. Yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät ja MaaS-palvelut ovat jo muuttaneet liikkumisen tapoja ja lisää on tulossa. Ajankohtaista on myös keskustelu suurista liikennehankkeista: Tallinnan tunnelista, Jäämerenradasta, junaliikenteen nopeuttamishankkeista, teiden korjausvelasta, runkoväylistä sekä kaiken tämän rahoituksesta.

Ilmoittautumiset 10.10. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumaan osallistujat

Jaakko Heikkilä
Kari Laukkanen
Pertti Sandberg
Pekka Liisanantti
Anneli Liisanantti
Osmo Torvinen
Timo Tuominen
Laila Hosia
Olavi Melkas
Rainer Grundström
Hannu Virtasalo
Hannu Lonka
Petri Jalasto
Marja-Liisa (Pipsa) Poikolainen
Kalevi Arimo
Juhani Katko
Olavi Tupamäki
Reijo Hänninen
Urpo Piilo
Markku Pyy
Rita Piirainen
Erkki Etelämäki
Asko Sarja
Veli Pekka Pulliainen
Matti Huhtala
Harri Vehmas
Risto Kangas-Ikkala
Otto Wahlgren
Veikko Tuorila
Pentti Murole
Juha Saramies
Olavi Jukarainen
Kari Ruohonen
Markku Antinoja
Seppo Lyyränen
Matti-Pekka Rasilainen
Maire Seppänen
Risto Siirilä
Lauri Palojärvi
Suoma Sihto
Esko Komonen
Pirkko Tenhola
Antti Huovila
Anja Huovila
Aulis Nironen
Alvar ja Pirkko Ahti
Pentti Nakari
Kristina Nakari
Pekka Laurikainen
Olli-Pekka Poutanen
MATTI KOSKIVAARA
Petri Janhunen
Marja-Kaarina Söderqvist
Matti Kivelä
Markku Tuhola
Heikki Teräsvirta
Esko Mäkelä
Raimo Valtanen
Esa Nissinen
Juhani Vähäaho
SEPPO VIITA
Esko Ojanperä
Esko Kastarinen
Liisa Suvanto
Pentti Kauko
MARTTI ROTH
Heikki Leppänen
Anssi Narvala
Risto Ylä-Rautio
Jorma Ahokas
Jouko Pellosniemi
Matti Rantala

Paikkoja jäljellä

Lounasesitelmä 19.10.: 13 kpl jäljellä (/85)

Ajankohta

Alkaa:
19.10.2018 10:30
Päättyy:
19.10.2018 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Järjestäjä