Webinaari: Suorahankinnat koronapandemian perusteella, 3.12.2020 klo 9:00-12:00

Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan pari päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen. 

Moni miettii parhaillaan voisiko hankinnan jättää kilpailuttamatta esimerkiksi äärimmäisen kiireen per­usteella? Koronapandemian seurauksena moni hankintayksikkö on nimittäin joutunut tilanteeseen, jossa suorahankinnan tekeminen tuntuu ainoalta vaihtoehdolta. Koulutuksessa käydään läpi tilanteeseen liittyviä ajankohtaisia suorahankintaperusteita.  

Suorahankinnan toteuttaminen on hankintamenettely siinä missä muutkin hankintamenettelyt. Kurssin aikana käydään läpi ns. oikeaoppinen suorahankintaprosessi asiakirjoineen. Puolen päivän aikana perehdymme suorahankintoja koskeviin käytännön esimerkkeihin ja kysymyksiin sekä oikeuskäytännössä tehtyihin viimeaikaisiin linjauksiin. Lisäksi käymme läpi, millaisia seuraamuksia kilpailuttamatta jättämisestä voi seurata sekä näihin liittyvien riskien todennäköisyyttä.

Voit lähettää kouluttajalle ennakkokysymyksiä, joihin palataan koulutuspäivän aikana. Kurssilla esittelemme myös hankintabotti Hankin, joka avustaa suorahankintojen ja sopimusmuutosten arvioinnissa.

Koulutus on suunnattu erityisesti hankintayksiköille, mutta sopii myös tarjoajille. 

Ohjelma

8.45-9.00  Webinaaritila aukeaa

 9.00-12.00 Suorahankintojen käyttötilanteet ja niitä koskeva oikeuskäytäntö

  • Tyypillisimmät kysymykset koronapandemian seurauksena
  • Mitkä ovat yleisimmät hyväksytysti käytetyt suorahankintaperusteet?
  • Miten perusteisiin on oikeuskäytännössä useimmin puututtu?

Miten voin ratkaista, voinko tehdä suorahankinnan vai en?

  • Kysymysalgoritmien läpikäynti

Kannattaako suorahankinnasta julkaista ilmoitus?

  • Suorahankintailmoituksen sisältö
  • Oikeusvaikutukset

Valittaminen ja seuraamukset

Oikeaoppisen suorahankintaprosessin ja asiakirjojen läpikäynti

  • Päätökset, ilmoitukset ja muut asiakirjapohjat

Tilaisuuden yhteenveto ja loppukeskustelu

Kouluttajat: PTCS:n asiantuntija Pilvi Takala (OTK) ja Jenni Miettinen (VT) 

 pilvi_takala_1.jpg (171 KB)  jenni_miettinen_1.jpg (223 KB)  

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Teamsilla tai Go-to-webinar ohjelmalla. Saat tarkemmat tiedot osallistumiseen pari arkipäivää ennen webinaaria. 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Suorahankinnat -webinaariin osallistuminen/1hlö, 3.12.2020 235,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
3.12.2020 09:00
Päättyy:
3.12.2020 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.