Hankintojen vahingonkorvausvelvollisuus

15.6.2023 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Hankintasopimuksista, kuten mistä tahansa muistakin sopimuksista, voi toisinaan aiheutua riitoihin johtavia erimielisyyksiä. Hankintalain mukaan kilpailutetuissa sopimuksissa on merkittäviä eroja muihin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin nähden vahingonkorvausvelvollisuuden näkökulmasta.

Hankintayksiköille on ensinnäkin asetettu velvollisuus korvata hankintalainsäädännön rikkomisellaan aiheuttama vahinko. Toisaalta, koska hankintalain mukainen sopimuksen syntymekanismi hieman poikkeaa tavanomaisesta, voi myös tarjoajalle aiheutua raskaita vahingonkorvausvelvollisuuksia esimerkiksi tarjouksesta vetäytymisen vuoksi. Lisäksi vahingonkorvausvelvollisuus voi aktualisoitua myös sopimuskauden aikana esimerkiksi sopimusrikkomusten seurauksena, mikä puolestaan voi johtaa jatkossa tulevista tarjouskilpailuista sulkemiseen.

Koulutuksessa selvitetään käytännönläheisesti, milloin sekä hankintayksikkö että tarjoaja voi olla vahingonkorvausvelvollinen toiseensa nähden, millä perusteilla vahingonkorvausta voidaan vaatia sekä missä laajuudessa ja mitä vahinkoja voi joutua korvaamaan.

Koulutuksessa sekä tarjoaja- että tilaajapuoli saa käytännön vinkkejä, kuinka välttää vahingonkorvausvelvollisuuteen johtavia sudenkuoppia.

Koulutuksessa käydään esimerkkien avulla läpi vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia kysymyksiä ja paneudutaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Missä tilanteissa hankintayksikkö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen? Milloin tarjoaja voi peruuttaa tarjouksensa ilman korvausvelvollisuutta ja milloin tarjoajan korvausvelvollisuus tarjouksen peruuttamisen johdosta voi syntyä?

Tilaisuuden järjestäjänä toimii Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

Koulutus järjestetään online, saat viimeistään edellisenä päivänä ennen tilaisuutta sähköpostiisi ohjeet ja rekisteröitymislinkin, josta pääset seuraamaan koulutusta. Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy pidättää oikeuden kurssien peruuttamiseen.

__

Ohjelma 9.00 - 12 .00 + / 15 min.

Koulutuksen sisältö:

 • Hankintayksikön vahingonkorvausvelvollisuus
 • Milloin hankintayksikkö voi olla vahingonkorvausvelvollinen?
 • Mitkä ovat korvattavia vahinkoja ja missä laajuudessa?
 • Miten välttää vahingonkorvausvelvollisuuden aktualisoituminen?
 • Tarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus erityisesti sopimuksentekorikkomuksen näkökulmasta
 • Onko tarjouskilpailussa jätetty tarjous sitova?
 • Voiko tarjouksen vetää pois?
 • Seuraamukset ja vastuu
 • Vahingonkorvauksen vaatiminen
 • Toimivaltainen tuomioistuin sekä prosessi
 • Markkinaoikeuskäsittelyn merkitys vahingonkorvausvelvollisuuden näkökulmasta
 • Hyvitysmaksu ja vahingonkorvaus

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

290,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

15.6.2023 09:00

Päättyy:  

15.6.2023 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki