Eläintenhoitajaseminaari 2018

Torstaina (29.11.) klo 8.30-17.00 käsitellään PIENELÄINTEN AKUUTTIHOITOA. Päivä valitettavasti täynnä!

Perjantaina (30.11.) klo 8.30-16.30 käsitellään HAASTAVIA ASIAKASPALVELUTILANTEITA

Eläintenhoitajaseminaarin osallistumismaksu sisältää luennot ja luentomateriaalit sekä sisäänpääsyn Eläinlääkäripäivien näyttelyyn kaikille näyttelyvieraille avoimelle alueelle. Näyttely järjestetään Messukeskuksen Siivessä ja näyttelyalue on edellisvuoden tapaan jaettu kahteen osaan: kaikille avoimeen alueeseen ja reseptilääkkeiden määräämisoikeudet omaaville henkilöille tarkoitettuun alueeseen. Näyttelyyn voi tutustua Eläinlääkäripäivien ajan keskiviikosta perjantaihin (28.-30.11.2018).

Tapahtuma on päättynyt.Ajankohta

Alkaa:
29.11.2018 08:00
Päättyy:
30.11.2018 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Messukeskus
Rautatieläisenkatu 3
00520 Helsinki

Järjestäjä

Fennovet Oy
09 7745 4819
fennovet@fennovet.fi
Helsinki

Rekisteriseloste

Näytä rekisteriseloste

Fennovet Oy

 

KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUNEIDEN REKISTERISELOSTE JA REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI

 

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

 

Rekisterinpitäjä

Fennovet Oy

Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki

09 7745 4819

fennovet@fennovet.fi

www.fennovet.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Outi Hälli

outi.halli@fennovet.fi

0504005710

 

Koulutuksen ja tilaisuuden osallistujaluettelon käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja muiden tapahtumien järjestäminen, laskutus, tilastointi ja arviointi

- koulutustiedotteiden lähettäminen ja ko. tapahtuman aiheeseen liittyvien tuotteiden markkinointi

 

Keitä rekisteröidään

- koulutukseen ilmoittautuneet

- koulutuksen maksaja, kun osallistumismaksu laskutetaan

- koulutuksen tilaaja

 

Rekisteriin tallennetaan

- nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)

- tieto Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenyydestä

- lisätietoja liittyen koulutuksen laskutukseen ja järjestelyyn

- Luottokortilla ja verkkopankissa maksamiseen liittyvät maksutiedot eivät tallennu Fennovet Oy:n järjestelmiin, vaan tiedot välittyvät kolmansille osapuolille, jotka ovat PCI-sertifioituja.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

 

Tietojen käsittelijät

  • Fennovetin henkilöstö
  • Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy
  • Koulutusten sähköisten palautteiden keräämisen osalta Webropol Oy

 

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

  1. Koulutusten ilmoittautumiset

Kurssien ilmoittautumiset kirjataan yrityksen tapahtumanhallintajärjestelmään (Eventilla). Tiedot kirjautuvat palveluntarjoajan palvelimelle. Tapahtumanhallintajärjestelmään on pääsy vain Fennovetin henkilöstöllä. Tapahtumanhallintajärjestelmään kirjaudutaan käyttäen henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa.

  1. Koulutusten osallistujalistaukset

Koulutusten täydelliset osallistujalistaukset säilytetään tapahtumanhallintajärjestelmässä.

Koulutusjärjestelyiden tarpeen mukaan suppeita osallistujalistauksia sisältäen ainoastaan osallistujan nimen ladataan järjestelmästä ja tallennetaan yrityksen henkilöstön käyttöön henkilökohtaisten tietokoneiden kovalevylle tai yrityksen verkkolevylle. Kaikki henkilökohtaiset tietokoneet ovat käyttäjätunnus ja salasanasuojattuja. Verkkolevylle pääsee vain yrityksen sisäisen verkon kautta, mikä vaatii salasanan lisäksi joko fyysistä paikalla oloa yrityksen toimistossa tai VPN-yhteyden käyttöä.

  1. Taloushallintaohjelman asiakasrekisteri

Koulutusten osallistujat siirretään laskutusta varten taloushallintaohjelmiston asiakasrekisteriin. Kirjautuminen taloushallintarekisteriin vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

  1. Palautekyselyt

Koulutusten osallistujien sähköpostiosoitteet siirrettään Webropolin sähköisten kyselyiden luomiseen tarkoitettuun ohjelmaan palautteiden keräämiseksi. Ohjelmaan kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

 

 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Koulutuksen suppea osallistujalista sisältäen osallistujan nimen, sähköpostiosoitteen sekä kotipaikkakunnan voidaan luovuttaa tapahtuman osallistujille, kouluttajille sekä tapahtuman yhteistyökumppaneille. Tietojen luovutukseen kysytään rekisteröidyn lupa ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt. Suppeat osallistujalistaukset henkilöstön tietokoneilta ja yrityksen verkkolevyltä poistetaan tapahtuman päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, kieltäytymisestä on ilmoitettava rekisteröidylle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Eventilla

Powered by Eventilla