Hankintalain muutokset 2021

2.12.2021 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Hankintalainsäädäntöön hyväksyttiin useita muutoksia toukokuussa 2021 ja lakimuutokset astuivat voimaan 1.7.2021.

Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja uutuudet selkokielellä!

Hankintalainsäädännön muutoksia valmisteltiin pitkään, ja muutoksia koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 oli tarkoitus esitellä eduskunnalle jo lokakuussa 2020. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä rikosrekisterilain muuttamista koskeva hallituksen esitys esitettiin eduskunnalle viimein joulukuussa 2020 ja toukokuussa 2021 valiokuntakäsittelyiden jälkeen hallituksen esitys eteni eduskunnan täysistuntoon hyväksyttäväksi.

Millaisia muutoksia hyväksyttiin? Vaikuttavatko muutokset rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen? Vaikuttavatko muutokset ilmoitusvelvollisuuteen kansallisissa hankinnoissa? Voidaanko yksittäisiä tilauksia tehdä puitejärjestelyssä ilman kevennettyä kilpailutusta? Millaisia välittömiä toimia muutokset tarkoittavat tarjoajille tai hankintayksiköille?

Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin, selvennämme kattavasti uudistuksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville. Koulutuksemme on ykkösvalinta heille, jotka haluavat hyödyntää muutosten tuomat mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisessa.
__

Webinaari: Hankintalain muutokset 2021 (182 KB)

Ohjelma klo 9.00 - 12.00 +/- 15 min.

Koulutuksen aihealueet:

 • Hallituksen esityksen (HE 244/2020) taustoista
 • Miksi lainsäädäntöä muutetaan? Mitä muutoksilla tavoitellaan?
 • Keskeiset muutokset
  • Hankintamenettelyihin tehdyt muutokset ja niitä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Neuvottelumenettelyyn ja kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tarjoajaksi hyväksyttävien ehdokkaiden valintaperusteet
   • Puitejärjestelyä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvien sääntöjen selventäminen
  • Alihankkijoiden poissulkeminen ja alihankkijoihin ulottuva hankintayksikön tiedonsaantioikeus
  • Hilman hyödyntämisen laajentaminen, jälki-ilmoitukset kansallisissa hankinnoissa
  • Muut lakiin tehdyt muutokset

 • Mitä muuta alun perin ehdotettiin ja mikä ehdotusten tilanne on nyt?
  • Rikosrekisteriotteiden sähköinen tarkastaminen

 • Hankintalainsäädännön uudistaminen jatkuu
  • Hallituksen esitys (70/2021) – Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset

__

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

2.12.2021 09:00

Päättyy:  

2.12.2021 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki