Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Olio-ohjelmointi Javalla

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESETV0200
Nimi
Olio-ohjelmointi Javalla
Nimi englanniksi
Object Oriented Programming with Java
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Olio-ohjelmointi Javalla -kurssilla otat ensi haltuun aluksi Java perusteet. Sen jälkeen siirryt olio-ohjelmointiin, jossa käydään läpi luokat, periytyminen ja rajapinnat. Opit asiat valmiiden esimerkkien ja itsenäisesti suoritettavien, kunkin aihealuseen liittyvien tehtävien kautta. Tukenasi on runsaasti materiaalia ja verkkoluentoja. Lisäksi kunkin aihealueen tiimoilta on 2 h etäohjausta video-ohjauksen muodossa. Jokaisen aihealueen teemaan liittyy pakollisia yksinkertaisia tehtäviä ja sen lisäksi vapaaehtoisia laajempia ohjelmointitehtäviä. Pakollisilla viikkotehtävillä testataan aihealueeseen ja materiaaleihin perehtymistä. Vapaaehtoisilla ja laajemmilla viikkotehtävillä mahdollistetaan syväoppiminen ja eri aihealueiden linkittäminen toisiinsa.

Opintojakson suoritettuasi:

 • osaat yleiset olio-ohjelmoinnin periaatteet ja toteuttaa useita satoja rivejä sisältävän oliopohjaisen sovelluksen
 • osaat toteuttaa luokkia ja olioita sekä käyttää niitä sovelluksessa
 • ymmärrät periytymisen ja osaat toteuttaa sellaisen sovelluksessa
 • osaat rajapinnat ja abstraktit luokat
 • ymmärrät säikeistyksen tekniikat ja osaat toteuttaa säikeistetyn sovelluksen
 • osaat rakentaa windows-tyyppisen käyttöliittymän ja ymmärrät tapahtumapohjaisen ohjelmoinnin periaatteet.
Keskeiset sisällöt

Javan perusteet, luokat, monimuotoisuus, perintä, rajapinnat, säikeet, käyttöliittymät, tapahtumapohjainen ohjelmointi.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentt

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi Moodlessa.
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 13.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 27.8.2021 klo: 23:00, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 27.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Kaikki materiaali on kurssin Moodle-alustalla.

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet jollain ohjelmointikielellä.

Yhteyshenkilö

Kinnunen Jukka, jukka.kinnunen@savonia.fi

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

27.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi