Haluamme näkökulmasi mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) valmisteluun torstaina 14.10. kello 14-17.00. Keskustelu järjestetään etänä Zoomissa. 

Viime vuosina on tunnistettu useita keinoja maatalousmaan viljelyn ja käytön päästöjen vähentämiseksi. Niiden toteuttamiseen liittyy useita kysymyksiä: Mitkä ovat niiden todelliset vaikutukset? Kuinka paljon ne maksavat? Miten niiden käyttöönotto vaikuttaisi viljelijän toimeentuloon? Miten viljelijää tulisi kannustaa ilmastonmuutoksen hillintään? Mitä muita hyötyjä tai haittoja toimenpiteiden käyttöön otosta voisi olla?  

Tilaisuudessa kerrotaan valmisteilla olevan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman alustavista toimenpiteistä ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä.   

Tavoitteena on saada osallistujien näkökulmat maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) valmistelun tueksi. Keskustelujen yhteenvetoja käytetään toimenpiteiden edelleen työstämiseen ja täsmentämiseen. 

Mukaan kutsutaan monipuolisesti erilaisia Itä-Suomen maatalousalan toimijoita. Tavoitteena on saada aiheeseen liittyvät henkilöt ja toimijat mukaan tuomaan omat näkökulmansa ilmastosuunnitelman alustaviin toimenpiteisiin ja niiden toimeenpanoon. 

Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella keskiviikkoon 13.10. mennessä

Saat linkin tilaisuuden Zoom-alustalle ja tarkemman ohjelman viimeistään tilaisuuden alkamispäivän aamuna sähköpostilla. Jos viestiä ei löydy, tarkistathan myös roskapostikansion.

Tilaisuuden osallistujamäärä on rajallinen. Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, mukaan valitaan osallistujat siten, että mukaan saadaan mahdollisimman monipuolisesti toimijoiden erilaiset näkökulmat.

Mistä on kyse?

Jotta hiilineutraaliustavoite saavutetaan, on myös maa- ja metsätaloudessa ja muussa maankäytössä vähennettävä päästöjä sekä vahvistettava hiilinieluja ja -varastoja. Maankäyttösektorilla viitataan metsätalouteen, maatalousmaiden käyttöön ja kosteikkoihin. Maankäyttösektorille laaditaan tämän vuoden kuluessa ilmastosuunnitelma (MISU) ja tämän tilaisuuden keskusteluja hyödynnetään sen valmistelussa.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman on tarkoitus sisällyttää ne keinot, joilla vähennetään maatalousmaiden, metsätalouden ja muun maankäytön ilmastopäästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. Suunnitelmassa arvioidaan myös, millaisia vaikutuksia näillä toimenpiteillä olisi työllisyyteen, talouteen ja luonnon monimuotoisuuteen ja miten voidaan varmistaa, että toimenpiteet voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti. Tavoitteeksi on asetettu yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittainen päästövähennys vuoteen 2035 mennessä.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Lisää Hiilestä kiinni -ilmastotoimikokonaisuudesta täällä (mmm.fi)

Lisätietoja:

Jaana Kaipainen
neuvotteleva virkamies
maa- ja metsätalousministeriö
jaana.kaipainen@gov.fi
+358 295 162 270

Ajankohta

Alkaa:  

14.10.2021 14:00

Päättyy:  

14.10.2021 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkeskustelu Zoomissa


Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö

ilmastoratkaisut@mmm.fi