Verosuunnittelua vai veronkiertoa?

Verosuunnittelua vai veronkiertoa?

25.5.2020 AnnaK, Annankatu 24, Helsinki

Koulutuksessa käsitellään sallitun ja kielletyn verosuunnittelun rajoja teoriassa ja ennen kaikkea käytännön esimerkein.

Aamupäivän osuudessa käsitellään veronkiertoa yleisesti sekä uudet veronkorotus pykälät ja niiden soveltaminen. Muita aiheita ovat mm. osakkaan ja yhtiön väliset oikeustoimet erityisesti hinnoittelu, palkkatulon ja yritystulon raja sekä palkanmaksuun liittyvät tulkintatilanteet.

Iltapäivällä pääosassa on yrityksen varojen jakaminen osakkaille, holdingyhtiön käytön veroriskit ja yritysjärjestelyiden hyväksyttävyys.

Tavoitteena on, että kurssilaiset pystyvät hahmottamaan käytännön toimissaan, milloin taloudellisen ratkaisun verokohtelu on epävarma ja toisaalta, miten vastataan verottajan väitteeseen veronkierrosta.

Kurssi sopii niin kirjanpitäjille, tilintarkastajille kuin yrityksen toimivalle johdolle. Yritysverotuksen periaatteet on hyvä tuntea ennakolta.

OHJELMA

Mikä on veronkiertoa?

 • Mikä on sallittua, mikä kiellettyä?
 • Veronkiertoväitteen torjuminen
 • Uudet veronkorotuspykälät
 • Missä ajassa ja millä perusteella verotusta voidaan oikaista?

Käytännön rajanvetoja

 • Sopimukset yhtiön ja osakkaan välillä
 • Peitellyn osingon verotus

Tulkintatilanteet työnantajana

 • Työntekijä vai alihankkija?
 • Onko henkilökuntaetu verovapaa?

Yhtiön varojen siirto osakkaalle

 • SVOP:n ja osakepääoman alentaminen osingonjaon vaihtoehtona
 • Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen
 • Yhtiön purkaminen tai rekisteristä poistaminen

Sijoitusyhtiö vai henkilönä sijoittaminen, holding-yhtiöt

 • Kannattaako sijoitustoiminta yhtiöittää verokantojen eriydyttyä aiempaa enemmän?

Yritysjärjestelyt verosuunnittelun keinona

 • Yritysmuodon muutokset
 • Toimintojen yhtiöittäminen jakautumisella tai liiketoimintasiirrolla
 • Verovapaat osakeluovutukset
 • Yrityskaupan sijaan osakevaihto tai sulautuminen

LUENNOITSIJAT

Johtava verojuristi Päivi Kaari, Veronmaksajat ja asianajaja, Head of Tax Torsti Lakari, Eversheds Asianajotoimisto Oy

AIKATAULU

Aamukahvi klo 8.45, kurssi alkaa klo 9.00. Lounas klo 12.00 ja iltapäiväkahvi noin klo 14.00. Kurssi päättyy klo 16.00

HINTA

Veronmaksajien jäsenille 420 € + alv, muille 480 € + alv

Ajankohta

Alkaa:
25.5.2020 09:00
Päättyy:
25.5.2020 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi
Kaari Päivi 2-pienennetty.jpg (415 KB)
OTK, johtava verojuristi Päivi Kaari on ollut Veronmaksajien palveluksessa vuodesta 2007. Tätä ennen hän on toiminut veroasiantuntijana KPMG Oy:ssä ja seitsemän vuotta verojuristina Veronmaksajissa. Päivi Kaari on aktiivinen kirjoittaja, kommentoija ja kouluttaja.
  
Lakari_Torsti-pienennetty.jpg (170 KB)
AA, VT, KTM Torsti Lakari on erityisesti verotukseen ja yhtiöoikeuteen erikoistunut asianajaja. Hänellä on runsaasti kokemusta perheyritysten ja muiden pk-sektorin yritysten avustamisesta verotukseen ja perhevarallisuuden suunnitteluun liittyvissä järjestelyissä. Lakari on kokenut luennoitsija ja hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja kirjoja mm. yritysten sukupolvenvaihdoksista ja säätiöistä. 
Eventilla

Powered by Eventilla