Webinaari: Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 28.-29.1.2021

Tässä ainutlaatuisessa 2-päiväisessä koulutuksessa tarkastelemme julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä. Ruodimme markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen linjauksia, samoin kuin ajankohtaisia EU-tuomioistuimen ratkaisuja. Valikoimme käsittelyyn ja tiukkaan analyysiin keskeisimmät tapaukset hankintaprosessin eri vaiheista.

Tämä uusi koulutus järjestetään asiakkaidemme toiveesta, ja tilaisuus on suunnattu kokeneille julkisten hankintojen ammattilaisille. Osallistuminen sopii sinulle, jolla on julkisten hankintojen prosessit, periaatteet ja hankintalaki perusteellisesti hallussa. Olet kiinnostunut uusimmista linjauksista oikeuskäytännössä ja halukas pureutumaan näihin syvemmin. Olet tiedonjanoinen niin kotimaan hankintakentän kuin EU-tason tapauksista. Olet valmis hyppäämään hankintojen erityiskysymysten syvään päätyyn!

Tapauksia ovat esittelemässä ja pohtimassa PTCS:n kokeneet hankintapioneerit; Suomen johtavat julkisten hankintojen asiantuntijat. Mukana ovat mm. osakkaat Pilvi Takala, Pauliina Karinkanta ja Aarne Kumlin. Osallistujat pääsevät osallistumaan tapauksista käytävään keskusteluun ja analysoimaan yhdessä muiden julkisten hankintojen huippuasiantuntijoiden kanssa oikeusohjeiden soveltamista käytännössä.

Lisätiedot: kurssit@ptcs.fi

Ohjelmarunko

Päivä 1

9.15 Webinaaritila avautuu 
9.30-12.00 Oikeustapaukset, osa I
12.00-13.00 Lounas
13.00-16:30 Oikeustapaukset, osa II

Päivä 2

8.45 Webinaaritila avautuu
9.00-11.30 Oikeustapaukset, osa III
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-14.30 Oikeustapaukset, osa IV
14.30 Tilaisuus päättyy

PTCS:n hankintapioneerit

ptcs_pauliina-karinkanta_3220.jpg (223 KB)  aaren_kumlin_kasvo.jpg (187 KB)  pilvi_takala_1.jpg (171 KB)  0708-ptcs-tuukka-lappalainen_0079-flat.jpg (2.58 MB)

Pauliina Karinkanta, varatuomari, osakas

Pauliina on julkisten hankintojen rautainen ammattilainen, joka on ollut mukana hankkimassa kaikkea maan ja taivaan väliltä; pelastushelikopterilennoista tietojärjestelmiin, vaativiin palvelu- ja laitehankintoihin sekä laajoihin ulkoistusratkaisuihin. Pauliinalla on kokemusta myös innovatiivisista hankinnoista, joissa on kokeiltu esimerkiksi erilaisia vaikuttavuusmalleja ja allianssimallin soveltumista palveluhankintoihin ja innovaatiokumppanuutta. Pauliina hoitaa myös oikeudenkäyntejä siviiliasioissa ja hallintotuomioistuimissa. Hän on hoitanut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa muun muassa useita oikeudenkäyntejä, joissa on linjattu hankinnan laajuutta suhteessa avoimuusperiaatteeseen.

Aarne Kumlin, varatuomari, osakas

Aarnella on julkisista hankinnoista vajaan 20 vuoden kokemus eri tehtävissä. Aarne on avustanut muun muassa erityisalojen hankintayksiköitä liikenteen, energian, yhdyskuntatekniikan ja satamatoiminnan aloilla. Aarne on hoitanut julkisia hankintoja koskevia valitus- ja riita-asioita markkinaoikeudessa, KHO:ssa, hallinto-oikeuksissa ja yleisissä tuomioistuimissa noin 20 vuoden ajan. Pelkästään markkinaoikeusasioita on kertynyt yli 150.

Pilvi Takala, OTK, perustajaosakas

Vaativan, oikeustapauksiin keskittyvän hankintakoulutuksen järjestäminen on ollut Pilvin mielessä jo pitkään. Pilvi on ollut mukana merkityksellisissä oikeudenkäynneissä mm. poikkeuksellisen alhaista hintaa, oikeushenkilön/konsernin määritelmää ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskien. Hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa on tilastoida oikeuden ratkaisuja ja tuottaa käytännönläheinen soveltamisohje analyysin perustella. Pilvillä on laaja kokemus kouluttajana, muun muassa useita vuosia Maastrichtissa EIPA:n kursseilla ja hän on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin seminaareihin.

Tuukka Lappalainen, OTM, asiantuntija

Tuukka neuvoo PTCServices Oy:n asiakkaita julkisia hankintoja ja riidanratkaisuja koskevissa toimeksiannoissa. Julkiset-uutiskirjeen päätoimittajana hän seuraa viikottain uutta oikeuskäytäntöä ja on perillä oikeuskäytännön kehityksestä. 

Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun suullisesti ja viestein. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan (Teams) pari päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen. Jatkossa voimme toivottavasti järjestää verkostoitumista kuten esim. yhteisen illallisen tämän kurssin yhteydessä!

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Julkisten hankintojen oikeustapaukset 28.-29.1.2021 940,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
28.1.2021 09:30
Päättyy:
29.1.2021 14:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.