Arctic Challenge Summer 2019 

Arctic Challenge on äärimmäisen kova estejuoksukilpailu Lapissa, Levillä. Kyseessä ei ole mikä tahansa tunturihölkkä vaan tapahtuma, jossa koetellaan niin henkisiä kuin sitten fyysisiä voimavaroja. Arctic Challengessä käyt omien voimiesi äärirajoilla ja ylität itsesi esteillä, joita et edes tiennyt olevan olemassa. 

Arctic Challenge on uniikki kokemus, jota et pääse kokemaan missään muualla. Radalle ei lähdetä yksin vaan joukkueena ja kisanumerona toimii tietysti Lappilainen PÖLLI. Kyllä luit oikein. Koko kisan ajan mukanasi kulkee Pölli, johon on poltettu joukkueesi kisanumero. Radalla Pölliin muodostuu uskomaton viha-rakkaussuhde ja maalissa mielesi tekee pilkko pölli samontein takkapuiksi, mutta samaan aikaan haluat nukkua tulevan yön pölli kainalossa. 

Arctic Challengessä rata kulkee pitkin tunturimaastoa, jossa eteesi voi tulla mitä tahansa. Tässä kisassa suot on tehty ylitettäväksi ja tunturit valloitettaviksi. Hidasteina matkallasi saattaa olla hyytäviä lammikoita, haastavia kivikoita tai mutaisia mäkiä jotka tulet ylittämään yhdessä joukkuuesi kanssa. Rata voi olla 6 kilometriä pitkä tai sitten se voi olla 17 kilometriä pitkä, mutta tiedät kyllä koska olet maalissa ja se tieto sinulle riittää. Tulet kohtamaan useita esteitä, joissa joudut ylittäämään itsesi. Olet ottanut haasteen vastaan ja sinä selätät jokaisen haasteen aina siihen saakka, kunnes olet maalissa ja kaulaasi ripustetaan virallinen kisakuksa. #BeatTheChallenge

Arctic Challengessä ei ole ajanottoa ja ketään ei laiteta numerojärjestykseen, koska jokainen lähtee radalle voittamaan ainoastaan itsensä ja omat voimansa. Kaikkia autetaan radalla aina alusta loppuun saakka. Oli kyse sitten parista, joukkueestasi tai kenestä tahansa niin kaikki auttaa kaikkia. #NotMeButWe 

Arctic Challengessä jokainen kisaaja varustautuu asianmukaisin varustein kohti rataa ja radalla ei ole esim. juomapisteitä vaan jokaisella kisaajalla tulee olla radalle lähtiessään oma juomavyö, juomareppu tai jokin muu vastaava, jolla kantaa omat juomat. 

Arctic Challengessä jokainen kisaa omalla vastuulla ja jokaisella kisaajalla tulee olla voimassa vakuutus, joka kattaa urheilutapahtumat. 

LIPUT 

Peruslippu 70€

Mitä aikaisemmin ilmoittaudut sen halvemmalla pääset!

1.8-31.8.2018 -30%

1.9-30.10.2018 -20%

1.10-31.12.2018 -10%

 

 

 

Lisätietoja tapahtumasta

Levi Wellness Club Oy 

info@leviwellnessclub.fi

0400232641

 

 

Tapahtumaan osallistujat

Johanna Aikio
Päivi Mikkola
Anniina Karjarinta
Jaana Suutari
Ringa Kokkonen
Reetta Ängeslevä
Veera Huotari
Viola Pirttikoski
Vellu Pirttikoski
Anne Impiö
Hannele Oiva
Sara Koskinen
Kari Koskinen
Minna Koskela
Jarkko Koskela
Linda Miettinen
Tiia Akola
Heli Salmela
Pirjo Salmela
Marja Jolla
Vuokko Törmänen
Minna Suvanto
Teppo Jaukkuri
Helena Jaukkuri
Lare Lautiainen
Niina Rytky
Marketta Ollila
Marko Rytky
Paula Kaija
Auni Haapalahti
Jenni Tikkanen
Reijo Haapalahti
Johanna Kinnunen
Juha Vehniäinen
Janne Vitikka
Melinda Blomqvist
Minna Mäkirinne-Autio
Pasi Autio
Christina Alexander
Heidi Kuusiluoto
Scott Alexander
Victoria Alexander
Kati Yli-Sipilä
Kaisa Luoma
Kristian Alexander
Riia Pallari
Henna Määttä
Annu Määttä
Teija Ristola
Ritva-Leena Vierelä
Mia Laine
Riikka Kuirinlahti
Sami Kuirinlahti
Anni Immonen
Laura Alestalo
Laura Vesala
Kimmo Tahvanainen
Kerttu Tirilä
Linda Tokola
Saara Lukkarila
Netta Auranen
Tanja Heikkilä
Outi Teeriaho
Mirva Vaara
Anu Sallinen
Kati Ukonaho
Emmi Sallinen
Miia Pasanen
Perttu Lukkarila
Eetu Ollikainen
Annika Hiltunen
Reima Nurmi
Tapio Moberg
Roosa Nurmi
Toni Ojamaa
Seija Erkkilä
Henna-Mari Luksua
Nina Sunnari
Satu Sikkilä
Jemina Sikkilä
Henna-Emilia Veteläinen
Aku Niska
Jussi Kuusiluoto
Mari Kumpula
Tiina Vuorenpää
Petteri Kuure
Auli Ahava
Tuomas Törmänen
Mari Vuontisvaara
Petri Toivanen
Janne Toivanen
Viola Tarujärvi
Marja Rissanen
Terhi Salmela
Anne Sillanpää
Minna Rantapää
Johanna Nokkanen
Essi Salmijärvi
Niko Tervo
Kaisa Haapanen
Kimi Mursu
Heidi Hautajoki
Marko Hautajoki
Jonna Ollila
Mari Koutonen
Taina Kosunen
Tuija Ohtonen
Päivi Ylitalo
Pirjo Holappa
Maija Valkama
Juha Valkama
Jari Hietanen
Anssi Venetpalo
Katri Koskela
Eva-Maria Haapalehto
Heidi Pukema
Marika Kippola
Iina Vilminko
Seppo Lehto
Maarit Reiniharju
Ari Teivainen
Krista Kovalainen
Sanna Mikkonen
Katja Kurkela
Tiina Keskitalo
Minna Rantala
Katja Salmi
Teija Rauhala
Marko Rauhala
Tero Siukkola
Jenny Maunula
Marko Tiihonen
Minna Rajala
Elina Palojoki
Maija Keskitalo
Henry Vuorela
Jyry Lehtoniemi
Maarit Toivola
Juuso Toivola
Kati Miettinen
Leena Kajavalta
Juha Mäenpää
Jonna Mäenpää
Jenni Jauria
Tiia Uusi-Autti
Sanna Liikanen
Oona Sammalniemi
Roni Jänkälä
Toni Simukka
Terhi Simonen
Olli Silenius
Heini Niutanen
Noora Tolonen
Jari Jääskeläinen
Joonas Ojasalo
JENNA PALOVAARA
Tarja Siltala
Petri Joensuu
Matti Joensuu
Erika Salo
Eeva Palomäki
Heli Alatalo
Satu Rainto
Jukka Rainto
Juha Hämeenniemi
Sini Forsman
Titta Niemelä
Sanna Holla
Minna Laine
Susanna Mäkelä
Ville Vornanen
Sanna Kants
Tuure Vairio
Jouko Jalkanen
Kati Kääriäinen
Jussi-Tapio Selkälä
Paula Niskala
Harriet Huhtakangas
Juulianna Jussinniemi
Anniina Kääriäinen
Ville Uotila
Outi Niiranen
Juhani Lehtonen
Elina Salo
Jessika Saarinen
Maija Soppela
Elisa Alakärppä
Jukka Juutinen
Hanna Petäjäniemi
Marja Luotonen
Katri Kallio
Jukka Nyberg
Hanne Nyberg
Elina Rantapää
Krista Stauffer
Juha-Matti Mella-Aho
Pinni Heinonen
Veera Tikkinen
Juha Hiltunen
Tapani Poikela
Pekka Juopperi
Jarno Harju
Päivi Vanninen
Ville-Pekka Vanninen
Sami Heikkinen
Piia Kotka
Petri Kotka
Jaakko Pellinen
Sami Riskilä
Joni Valkama
Meri Peuhkurinen
Heini Martikainen
Henni Gröhn
Juha-Matti Laaksonen
Katja Suomalainen
Annika Keski-Korsu
Mika Paaso
Anna Ollikainen
Miia Pakanen
Jutta Siuvatti
Tanja Raatikainen
Anne Sangi
Anna Nousiainen
Anne Vuorinen
Pia Rive
Saku Rive
Mari Tuunainen
Saija Kuusela
Terhi Pekkinen
Tomi Roitto
Mira Martikainen
Erja Lindberg
Sanna Lehto
Eero Lehto
Piia Päivinen
Tiia Takanen
Tilda Mustajärvi
Helmi Kontio
Maria Erkkilä
Johanna Niemi
Jaakko Lipponen
Rasmus Raimoranta
Kari Ollila
Minna Ollila
Sini Salomaa
Sami Tapio
Anne Ojanaho
Juha Ojanaho
jukka filppula
Laura Ritakorpi-Filppula
Mikko Auranen
Heli Satokangas
Harri Salmela
Tanja Isomaa
Tero Leinonen
Tuomas Kaikkonen
Sanna Eilola
Eila Kaunisvaara
Annika Kilpeläinen
Eija Väisänen
Kaisa Kantola
Katja Marsch
Maria Virranniemi
Susanna Kurvinen
Veera Niemelä
Heidi Herranen
Anette Kilpimaa
Matti Kilpimaa
Nina Viiri
Tiina Jänkälä
Paavo Hietanen
elina riikonen
Päivi Aaku
Senna Lindström
Jonna Ojala
Jaakko Taanila
Marjo Kuittinen
Elisa Arola
Mikko Arola
Saana Manninen
Hanna Salminen
Katja Tuukkanen
Matti Tuukkanen
Paula Kurth
Jenni Ristimaa
Sanna Närhi
Marjo Keskitalo
joni Kotavuopio
Elli-Kaarina Saari
Piia Parviainen

61 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
20.7.2019 09:00
Päättyy:
20.7.2019 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Hissitie
99130 Sirkka

Järjestäjä

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi

Eventilla

Powered by Eventilla.