Suomen CAP-suunnitelman julkistamistilaisuus

28.9.2022 09:00

Suomen CAP-suunnitelma hyväksyttiin elokuun lopussa, ja uusi CAP-rahoituskausi alkaa vuoden 2023 alusta. Millaisia muutoksia uusi, hyväksytty CAP-suunnitelma tuo Suomen maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen seuraaville vuosille? Miten muutoksiin varaudutaan Ruokavirastossa? 

Tervetuloa seuraamaan Suomen kansallisen CAP-suunnitelman julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 28.9.2022 klo 9-11! 

llmoittaudu alla olevasta painikkeesta maanantaihin 26.9. mennessä. 

Kenelle?

Julkistamistilaisuutta ovat tervetulleita seuraamaan kaikki  kiinnostuneet. 

Missä? 

Julkistamistilaisuus järjestetään webinaarina. Tilaisuus tallennetaan myöhempää seuraamista varten.

Tilaisuuden seuraamislinkki lähetetään ilmoittautuneille tiistaina 27.9.2022. 

Ohjelma (muutokset mahdollisia) 

9.00 Tervetuloa ​julkistamistilaisuuteen!

9.05 Tilaisuuden avaussanat

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (videoesitys)

9.15 Euroopan komission tervehdys 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) johtaja Mario Milouchev

9.30 Suomen CAP-suunnitelma vartissa​

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikkö  Minna-Mari Kaila 

9.45 CAP-suunnitelman toimeenpanon tilanne 

Ruokaviraston ylijohtaja Matti Puolimatka ​

10.15 Sidosryhmien edustajien kommentit​​

10.55 Teemoittaisten alawebinaarien esittely​

11.00 Tilaisuuden päätös

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Meri Kiikkala, etunimi.sukunimi@gov.fi 

 

 

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Ajankohta

Alkaa:   28.9.2022 09:00
Päättyy:   28.9.2022 11:00

Lisätiedot

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.