17.1.2019 10:30 Suomalainen Klubi
RIL-Seniorit: Lounasesitelmä 17.1. (avec)

Tervetuloa mukaan lounasesitelmään (avec) torstaina 17.1. klo 10.30 Suomalaisella klubilla. Tällä kertaa ympäristöneuvos Esa Tommila puhuu otsikkonaan “Ilmaston muutos ja energiaratkaisut - kuinka toimia fiksummin?" Ilmoittautumiset 11.1. mennessä. Ilmoitathan, jos et jää syömään lounasta.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa 5.12.2018 klo 9.00.

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Tapahtumaan osallistujat

Matti-Pekka Rasilainen
Yrjö Matikainen
Kari Lautso
Jaakko Henttonen
Olli-Pekka Poutanen
SEPPO VIITA
Osmo Torvinen
Ensio Laaksonen
Pentti Äystö
Veikko Kauppila
Matti Vasara
Esko Mäkelä
Eero Honkavaara
Matti Rantala
Tage Eriksson
Veikko Heino
Leena Saviranta
Pertti Sandberg
Matti Hakkarainen
Matti Haapala
Pekka Liisanantti
Anneli Liisanantti
Jaakko Heikkilä
Antti Huovila
Anja Huovila
Jukka Piekkari
Hannu Virtasalo
Harry Lindström
Markku Leppävuori
Heta Leppävuori
Markku Mäkinen
Rainer Grundström
Marja-Liisa(Pipsa) Poikolainen
Alvar Ahti
Martti Kärkkäinen
Marja Leena Kärkkäinen
Petri Janhunen
Marjut Honkavaara
Petri Jalasto
Juhani Nortomaa
Timo Tuominen
timo koski
Kari Ruohonen
Juha Saramies
Esko Komonen
Pirkko Tenhola
Reijo Hänninen
Timo Nupponen
Pekka Hämäläinen
Jyri Mäkelä
Marina Feodoroff
Asko Sarja
Juha Hetemäki
Liisa Suvanto
Tapani Tuisku
Ilkka Larjomaa
Ari Makkonen
Erkki Hylkilä
Maija-Liisa Hylkilä
Erkki Etelämäki
Lars-Olof Rejström
Pia Rejström
Veli-Matti Tiainen
Marjut Partanen-Hertell
Pentti Murole
Juha Ruska
Veikko Tuorila
Risto Hintikka
Pirjo Guthwert
Maire Seppänen
Tuire Kujala
Juhani Siiroinen
Jaakko Jäppinen
Ville Mäkelä
Seppo Ronni
Juhani Katko
Olli Tienhaara
Esa Nissinen
Matti Nuutinen
Kari Immonen
Kari Laukkanen
Risto Siirilä
Kyösti Ronkainen

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 2 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:
17.1.2019 10:30
Päättyy:
17.1.2019 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Suomalainen Klubi
Kansakoulukuja 3
00100 Helsinki

Järjestäjä