Data-analytiikka päätöksenteon tukena ja perusteluna

7.9.2021 17:00

Verkossa

Kerrytä osaamistasi data-analytiikasta! 

Data-analytiikan rooli kasvaa työelämässä. Tradenomit selvittivät kaupan alan yrityksiltä, mitä osaamista alalla kaivataan nyt ja lähitulevaisuudessa. Selvästi tärkeimpänä osaamisena nousi esiin data-analytiikan hyödyntäminen päätöksenteon tukena ja perusteluna.

Tradenomit järjestävät yhteistyössä Haaga-Helian kanssa 3 op:n suoraan työelämän tarpeisiin vastaavan Data-analytiikka päätöksenteon tukena ja perusteluna -koulutuskokonaisuuden. Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja.

Koulutuksen hinta: 180 € (koulutuksen kustantamista kannattaa ehdottaa työnantajalle) 

Koulutus lisää ymmärrystä ja osaamista datan analysoinnista, sen hyödyntämisestä sekä datasta osana päätöksentekoa. Kouluttajana kurssilla toimii Haaga-Helian lehtori Aki Taanila.

Koulutuksen laajuus on 3 op:n verkkokurssi hybridimallilla. Osallistuminen luento/ohjausaikaan on vapaaehtoista. Opiskelu voi siis olla kokonaankin itseopiskelua (kaikki tarvittava on videona/luettavana materiaalina).

Koulutuksen sisältö:

1 Data 

 • Datan lähteet ja tiedostomuodot

 • Dataan tutustuminen

 • Datan siivoaminen

2 Kuvaileva analytiikka (≈mitä?)

 • Frekvenssitaulukko

 • Luokiteltu jakauma

 • Tilastolliset tunnusluvut

 • Kuvailevan analytiikan tulosten visualisointi

3 Selittävä analytiikka (≈miksi?)

 • Ristiintaulukointi

 • Tilastollisten tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

 • Korrelaatio

 • Selittävän analytiikan tulosten visualisointi

4 Aikasarjojen analysointi

 • Aggregointi

 • Trendi

 • Liukuva keskiarvo

 • Prosenttimuutokset

 • Volatiliteetti

5 Ennakoiva analytiikka / koneoppimisen mallit (≈mitä seuraavaksi?)

 • Aikasarjaennustamisen perusperiaatteet

 • Määrällisten muuttujien ennustamisen perusperiaatteet

  (regressiomallit)

 • Kategoristen muuttujien ennustamisen perusperiaatteet

  (luokittelumallit)

 

Kurssin online-luennot/tapaamiset klo 17-n. 20

7.9. Data

14.9. Kuvaileva analytiikka

21.9. Selittävä analytiikka

12.10. Aikasarjojen analysointi

19.10. Ennakoiva analytiikka

26.10. Ennakoiva analytiikka

 

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit sisältävät:

 • kommentoidut koodiesimerkit kaikista kurssilla esiteltävistä
  menetelmistä
 • videolla tehdyt ja selitetyt koodausesimerkit kaikista
  kurssilla esiteltävistä menetelmistä
 • täydentäviä luentoja Zoomissa

Opettaja neuvoo ja ohjaa keskustelualueella ja Zoomissa erikseen ilmoitettavina vastaanottoaikoina. Opintopisteet ansaitaan soveltamalla data-analytiikan menetelmiä joko omaan työhön liittyviin datoihin, itseä kiinnostaviin datoihin tai opettajan tarjoamiin datoihin. Palautetut tehtävät (3 kpl) arvioidaan asteikolla 0-5 ja niistä annetaan sanallinen palaute.

 

Työkalut

 • Työkaluna käytetään Python-koodausta, koska Python:
  sisältää välineet kaikkiin data-analytiikan menetelmiin
  mukaan lukien koneoppimisen mallit
 • mahdollistaa korkealaatuisen ja vaikuttavan graafisen
  esittämisen
 • automatisoi toistuvat samankaltaiset analyysit
 • työkalut ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla
 • on helppo oppia; aiempaa kokemusta koodauksesta ei
  tarvita.

 

Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

Alkaa:  

7.9.2021 17:00

Päättyy:  

26.10.2021 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Lisätiedot

Tradenomit

tapahtumat@tradenomi.fi