Data-analytiikka päätöksenteon tukena ja perusteluna

7.9.2021 17:00

Verkossa

Kaupan alalla työskentelevä tradenomi, kerrytä osaamistasi data-analytiikasta! 

Data-analytiikan rooli kasvaa työelämässä. Tradenomit selvittivät kaupan alan yrityksiltä, mitä osaamista alalla kaivataan nyt ja lähitulevaisuudessa. Selvästi tärkeimpänä osaamisena nousi esiin data-analytiikan hyödyntäminen päätöksenteon tukena ja perusteluna.

Tradenomit järjestävät yhteistyössä Haaga-Helian kanssa 3 op:n suoraan työelämän tarpeisiin vastaavan Data-analytiikka päätöksenteon tukena ja perusteluna -koulutuskokonaisuuden kaupan alalla työskenteleville Tradenomien jäsenille syksyllä 2021. Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja.

Koulutuksen hinta: 180 € (koulutuksen kustantamista kannattaa ehdottaa työnantajalle) 

Koulutuksen tavoitteena on edesauttaa Tradenomien jäsenten kehittymistä kaupan alalla, niin työelämässä pysymisen kuin uralla etenemisen näkökulmasta. Koulutus lisää ymmärrystä ja osaamista datan analysoinnista, sen hyödyntämisestä sekä datasta osana päätöksentekoa. Kouluttajana kurssilla toimii Haaga-Helian lehtori Aki Taanila.

Koulutuksen laajuus on 3 op:n verkkokurssi hybridimallilla. Osallistuminen luento/ohjausaikaan on vapaaehtoista. Opiskelu voi siis olla kokonaankin itseopiskelua (kaikki tarvittava on videona/luettavana materiaalina).

Koulutuksen sisältö:

1 Data 

 • Datan lähteet ja tiedostomuodot

 • Dataan tutustuminen

 • Datan siivoaminen

2 Kuvaileva analytiikka (≈mitä?)

 • Frekvenssitaulukko

 • Luokiteltu jakauma

 • Tilastolliset tunnusluvut

 • Kuvailevan analytiikan tulosten visualisointi

3 Selittävä analytiikka (≈miksi?)

 • Ristiintaulukointi

 • Tilastollisten tunnuslukujen vertailu ryhmien välillä

 • Korrelaatio

 • Selittävän analytiikan tulosten visualisointi

4 Aikasarjojen analysointi

 • Aggregointi

 • Trendi

 • Liukuva keskiarvo

 • Prosenttimuutokset

 • Volatiliteetti

5 Ennakoiva analytiikka / koneoppimisen mallit (≈mitä seuraavaksi?)

 • Aikasarjaennustamisen perusperiaatteet

 • Määrällisten muuttujien ennustamisen perusperiaatteet

  (regressiomallit)

 • Kategoristen muuttujien ennustamisen perusperiaatteet

  (luokittelumallit)

 

Kurssin online-luennot/tapaamiset klo 17-n. 20

7.9. Data

14.9. Kuvaileva analytiikka

21.9. Selittävä analytiikka

12.10. Aikasarjojen analysointi

19.10. Ennakoiva analytiikka

26.10. Ennakoiva analytiikka

 

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit sisältävät:

 • kommentoidut koodiesimerkit kaikista kurssilla esiteltävistä
  menetelmistä
 • videolla tehdyt ja selitetyt koodausesimerkit kaikista
  kurssilla esiteltävistä menetelmistä
 • täydentäviä luentoja Zoomissa

Opettaja neuvoo ja ohjaa keskustelualueella ja Zoomissa erikseen ilmoitettavina vastaanottoaikoina. Opintopisteet ansaitaan soveltamalla data-analytiikan menetelmiä joko omaan työhön liittyviin datoihin, itseä kiinnostaviin datoihin tai opettajan tarjoamiin datoihin. Palautetut tehtävät (3 kpl) arvioidaan asteikolla 0-5 ja niistä annetaan sanallinen palaute.

 

Työkalut

 • Työkaluna käytetään Python-koodausta, koska Python:
  sisältää välineet kaikkiin data-analytiikan menetelmiin
  mukaan lukien koneoppimisen mallit
 • mahdollistaa korkealaatuisen ja vaikuttavan graafisen
  esittämisen
 • automatisoi toistuvat samankaltaiset analyysit
 • työkalut ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla
 • on helppo oppia; aiempaa kokemusta koodauksesta ei
  tarvita.

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Myynti päättyy 15.8.2021 23:59
180,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

7.9.2021 17:00

Päättyy:  

26.10.2021 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa


Lisätiedot

Tradenomit

tapahtumat@tradenomi.fi