Työllistymisvalmennus, Kajaani

Työllistymisvalmennus työttömille jäsenille

TJS Opintokeskuksen järjstämässä valmennuksessa osallistujat harjoittelevat työnhaku- ja työelämätaitoja ja samalla kartuttavat digiosaamista osallistujien tarpeiden mukaan räätälöitynä viiden lähipäivän aikana. Osallistuja saa koulutuksesta todistuksen, jolla voi osoittaa työttömyysturvalaissa vaadittavan aktiivisuusedellytyksen täyttyneen.

Lähipäivät

6.11.2019 Oman urasuunnittelun perusteet
Tavoitteena on oppia tunnistamaan, millaisia asioita työelämältä haluaa ja oppia tunnistamaan omaa osaamista eli sitä, mitä kaikkea pystyy työmarkkinoilla tarjoamaan.

Valmennuksessa pohditaan työnhakuun liittyviä tunteita ja jaksamista sekä suunnitellaan keinoja oman työnhakuorientaation edistämiseen. Osallistujat oppivat tunnistamaan, millaiset asiat työelämässä tuottavat mielekkyyttä ja sitä kautta pystyvät tunnistamaan, millaiset tehtävät soveltuvat parhaiten heille. 

13.11.2019 Toimintaympäristön muutosten ennakointi sekä tunnetaidot
Valmennuksessa harjoitellaan sen tunnistamista, mitä kaikkea työmarkkinoilla tapahtuu eli miltä ammattialoilta työt tulevaisuudessa todennäköisesti vähenevät ja mihin todennäköisesti uusia työpaikkoja kehittyy. Lisäksi kehitetään omaa yhteistyöverkostoa työnhakuasioissa sekä käsitellään työelämän muutoksissa viime vuosina tärkeiksi nousseita tunnetaitoja.

Valmennuksessa tehdään oman alueen toimintaympäristöanalyysi sekä laaditaan suunnitelma potentiaalisten työpaikkojen ja/tai piilotyöpaikkojen hakemista varten. Osallistujat tunnistavat omia yhteistyöverkostojaan ja miettivät, miten niistä voi olla työnhaussa apua sekä miten omaa verkostoa voisi laajentaa. Lisäksi perehdytään erityisesti toimihenkilö- ja asiantuntijatyössä oleellisiin tunnetaitoihin.

20.11.2019 CV-taidot ja esiintyminen
Päivän tavoitteena on saada asiallista ja mielekästä palautetta omiin työnhaun välineisiin, joita ovat CV, LinkedIn-profiili, video-CV ja (verkko)hakemusteksti. Ihminen on aina sokea omille vahvuuksilleen. Vertaistuen avulla etsimme uskottavia tapoja kertoa omasta osaamisesta ja hioa sitä kuntoon.

Osallistujat saavat ohjausta eri välineiden käyttöön ja pienryhmissä palautetta haluamiinsa välineisiin. Lisäksi harjoittelemme video-CV:n tekemistä. 

27.11.2019 Digitaidot toimihenkilöaloilla
Valmennuspäivän tavoitteena on vahvistaa osallistujien toivomia digitaitoja. Päivän ohjelma muodostetaan sen jälkeen, kun osallistujilta on saatu näkemykset siihen, mitä digitaalisia taitoja, työvälineitä ja resursseja osallistujat haluaisivat harjoitella käyttämään paremmin. Tavoitteena on myös oppia hakemaan työpaikkojen ilmaantumiseen liittyvää tietoa verkosta.

Työnhakijat tuntevat kyllä www.mol.fi:n ja erilaisten rekrysivustojen työpaikkailmoitukset, mutta läheskään kaikki eivät tunne tietolähteitä, jotka liittyvät sen tunnistamiseen, mihin työpaikkoja on tulevaisuudessa avautumassa tai miten palkkatuettuun työharjoitteluun haetaan. Päivän aikana syvennämme osallistujien tiedonhakutaitoja. Lisäksi opettelemme työpajatyöskentelynä sellaisia digitaitoja, jotka osallistujat itse valitsevat. Tätä päivää varten osallistujat voidaan tarvittaessa jakaa myös kahteen tai useampaan ryhmään.

4.12.2019 Tiimi- ja työelämätaidot asiantuntijatyössä
Erityisesti toimihenkilöammateissa tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle. Päivän tavoitteena on harjaannuttaa työttömyysaikana vähemmälle käytölle jääviä yhteistyötaitoja sekä oppia tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia vuorovaikutustaitoihin liittyen.

Valmennuksessa tehdään vuorovaikutustyylin analyysi sekä perehdytään erilaisiin työyhteisön vuorovaikutushaasteisiin. Jokainen on kohdannut työelämässä ”toimimattomia henkilökemioita”, tässä valmennuspäivässä perehdymme siihen, mistä niissä on kyse ja miten tiimityötaitoja voidaan kehittää paremmiksi.

Lähipäivät ovat koko päivän kestäviä (8.30-16). Tarkemmat ohjelman löydät TJS Opintokeskuksen sivuilta

Ilmoittautuminen ja ehdot

Tämä maksuton työllistymisvalmennus on tarkoitettu YTYn ja jäsenyhdistysten työttömille jäsenille. Lähipäivien ohjelmaan sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

YTY ei korvaa valmennukseen osallistuvalle mahdollisia matka- tai majoituskustannuksia.

Ilmoittautuminen tapahtuu viiden päivän kokonaisuuteen, mutta voit osallistua myös sen mukaan, mikä on kiinnostuksesi ja/tai tarpeesi saada aktivointipäivät täyteen. Koko valmennus tai yksittäiset lähipäivät perutaan viimeistään 7 päivää aikaisemmin suoraan TJS Opintokeskukseen: toimisto@tjs-opintokeskus.fi. 

Ilmoittaudu valmennukseen 6.10.2019 mennessä.

Lisätietoja: leo.junno@tjs-opintokeskus.fi, puh. 040 575 5393

Ajankohta

Alkaa:
6.11.2019
Päättyy:
4.12.2019

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Scandic Kajanus
Koskikatu 3
87200 Kajaani

Eventilla

Powered by Eventilla