Mittaustulosten tutkimista tietokoneen ruuduilta.

Automaatiotekniikka: Automaatiojärjestelmät 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

Automaatiotekniikan opintokokonaisuus 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (15 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Automaatiojärjestelmät, 5 op
- Prosessi- instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op
- Etäohjaus ja väylät, 5 op tai vaihtoehtoisesti
- IoT ja Big Data, 5 op 

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kuvaukset toteutustapoineen löydät linkeistä.
Huomioithan, että kolme ensimmäistä opintojaksoa vaativat edeltäviä opintoja tai niitä vastaavat tiedot. IoT ja Big Data -opintojaksoon niitä ei vaadita.
Automaatiotekniikan opintokokonaisuuteen voit ilmoittautua tästä.

AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 5 OP
Opintojakso on myös osa Voimalaitostekniikan opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää miten tapahtuu hajautetun digitaalisen automaatiojärjestelmän avulla voimalaitosprosessien ja erilaisten energiantuotanto järjestelmien ohjaus ja säätö sekä operointi. Hän tuntee prosessiasemien suorituskyky vaatimukset eri tasoisiin sovelluksiin sekä väylätyypit ja I/O liitäntäratkaisut. Hän osaa konfiguroida PID-säädön ja tärkeimmät prosessien ohjauksen lohkot. Analogisten ja digitaalisten signaalien sekä langattomien sensorien liittäminen suoraan ja prosessiväylien avulla järjestelmään tulee tutuksi. Opiskelija tuntee miten toimii yhteydet ylemmän tason tuotannonohjaus ja optimointi ohjelmiin sekä IoT ja Big Data sovelluksiin. Lisäksi opiskelija tutustuu myös logiikkatoimintoihin ja niiden ohjelmointiin sekä etävalvonnassa käytettäviin verkkoihin.

Keskeiset sisällöt
- DCS-järjestelmien perusrakenteet ja toiminnallinen toteutus
- Signaali- ja väylätyypit toimintaperiaatteineen
- Prosessiasemien ominaisuudet ja hajautus
- Järjestelmien sovellus- ja ylläpitotyökalut
- Sovellustyöasemat ja konfiguroinnin periaatteet
- Moottori-, venttiili, mittaus- ja säätötoimintojen toteutus
- Langattomat verkot ja anturit sekö IoT – sovellukset
- Teollisuus 4.0 ja digitaalinen ympäristö
- Boolen algebra ja logiikkatoiminnot
- HMI – ja käyttöliittymäsuunnittelu

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintona teemaluennoin ja niihin liittyvien projektitöiden avulla. Projektityöt tehdään Savoniassa ja teollisuusympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käytetään jotain automaatiojärjestelmää osana opetusympäristöä.

Edeltävät opinnot
Mittaus- ja säätötekniikka, valvonta ja ohjaus tai vastaavat tiedot

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- valmiit luentomateriaalit Moodlessa
- alan kirjallisuutta

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).
Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan.  

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta yliopettaja Harri Heikura, harri.heikura@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi