Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 16.1.2020

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

 • Päivän aikana jakaannutaan pienryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

 Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

 • Sopimusehdot tarjouspyynnössä
 • Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?

 Hyvän hankintasopimuksen peruskivet

 • Lainsäädännön reunaehdot ja sopimusvapaus
 • Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot
  • Hinnan muuttaminen
  • Bonukset ja sanktiot

 Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen

 • Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset
 • Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

 Sopimusmuutokset

 • Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
 • Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Helsinki, 16.1.2020 590,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
16.1.2020 09:00
Päättyy:
16.1.2020 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Radisson Blu Seaside
00180 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Luennoitsijat:

 • OTK, eMBA, asiantuntija Niina Elo
 • VT, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro
 • VT, asiantuntija Annamari Kontio