Yritysverotuksen intensiivikurssi

Yritysverotuksen intensiivikurssi

28.1.2020 AnnaK, Annankatu 24

Tähän koulutukseen on kerätty käytännössä esiintyviä yritysten tuloverotuksen pulmakohtia. 

Osakeyhtiön tulolähdejaon poistamisella voi olla yllättäviä vaikutuksia verotukseen. Voiko niihin varautua ennakolta? Verosuunnittelun mahdollisuuksia ja toisaalta veromiinoja sisältyy niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen. 

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille ja veroasiantuntijoille. Elinkeinoverotuksen perusteiden oletetaan olevan osallistujille tuttuja.

OHJELMA

Muuttuva tulolähdejako osakeyhtiössä

 • Uudistuksen keskeiset kohdat
 • Uusi muun omaisuuden tulolaji
 • Rajoitukset luovutustappioiden vähentämisessä

Vähennyskelpoista vai vähennyskelvotonta

 • Markkinointi- vai edustusmeno
 • Koulutusmenot
 • Vähennyskelvottomat menot

Lähipiirin yhtiöiden välinen laskutus ja sopimukset

 • Menojen vähennyskelpoisuuden varmistaminen
 • Keskinäiset lainat ja kaupat
 • Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen merkitys osakkeen arvoa määritettäessä

Verotuspäätöksen pysyvyys ja muuttaminen

 • Veroilmoituksen virheet ja niiden korjaaminen
 • Uudelleenharkintakielto ja luottamuksensuoja
 • Muutoksenhakuaika muuttui

Ongelmia osingonjaossa

 • Osingonjakopäätöksen peruuttaminen
 • Erilajisia osakkeita yhtiössä
 • Osakkeiden omistuksen vaihtuminen ja osakkeiden lukumäärän muutokset

Osakas työntekijänä

 • Kustannusten korvausta vai palkkaa?
 • Luontoisedut ja verovapaat edut
 • Tulonhankkimiskulua vai elantomenoa?

LUENNOITSIJAT

Johtava verojuristi Juha Koponen ja lakiasiain johtaja Vesa Korpela Veronmaksajista. 

AIKATAULU

Aamukahvi klo 8.45, koulutus alkaa klo 9.00. Lounas klo 12.00 ja iltapäiväkahvi noin klo 14.00. Koulutus päättyy klo 16.00. 

HINTA

Veronmaksajien jäsenille 420 € + alv, muille 480 € + alv

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
28.1.2020 09:00
Päättyy:
28.1.2020 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi
Koponen Juha 2-pienennetty.jpg (364 KB)
Johtava verojuristi Juha Koponen on kirjoittanut useita julkaisuja, muun muassa Yrittäjän verokäsikirjan, Osingonjakajan verokirjan ja Kuolinpesän osakkaan oppaan. Hän on myös ajankohtaisjulkaisu TaxFaxin päätoimittaja. Koponen on lisäksi mukana verotuksen oikaisulautakunnan työskentelyssä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.
  
Korpela Vesa 2.jpg (861 KB)
VT, lakiasiain johtaja Vesa Korpela kommentoi ja selittää verolakeja Veronmaksajien edustajana niin lainsäätäjille kuin suurelle yleisölle. Hän on kokenut kouluttaja ja verotuksen ammattilainen.
Eventilla

Powered by Eventilla