Kuvituskuva. Aurinkopaneeleja, tuulivoimaloita ja kaksi suunnittelijaa.

UUSIUTUVA ENERGIA: Uusiutuvat energiajärjestelmät 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

UUSIUTUVAN ENERGIAN OPINTOKOKONAISUUS, 15 - 20 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista. Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.

Opintokokonaisuus (15 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Uusiutuvat energiajärjestelmät, 5 op (keväällä 2022)
- Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto, 5 op (keväällä 2022)
- Akkuteknologia ja sähkön varastointi, 5 op (syksy 2022) tai Kiertotalous, 5 op (keväällä 2022) 

UUSIUTUVAT ENERGIAJÄRJESTELMÄT 5 OP
Opintojakso on myös osa Bioenergian opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää uusiutuvan energian järjestelmien merkityksen energiantuotannon, ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiantuotantojärjestelmien toimintaperiaatteet sekä osaa karkealla tasolla mitoittaa energiajärjestelmiä eri käyttökohteisiin. Opiskelija osaa ottaa huomioon reunaehdot ja rajoitteet yhdistettäessä uusiutuvan energian järjestelmiä toisiin järjestelmiin tai olemassa oleviin energiantuotantoyksikköön. Opiskelija tietää eri uusiutuvien energiajärjestelmien kehitysvaiheet, nykyisen tilan, rajoitteet ja potentiaalit tulevaisuuden kannalta sekä ymmärtää elinkaarinäkökulman ja kustannustehokkuuden niitä valittaessa. Lisäksi opiskelija tutustuu hajautettuun energiatuotantoon ja eri hybridijärjestelmiin.

Keskeiset sisällöt
Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat laitteistojen tekniikkoihin:
-tuulivoima
-vesivoima
-aurinkosähkö- ja lämpö
-lämpöpumput
-pienimuotoinen CHP
-hybridijärjestelmät

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintona. Suoritustavat kerrotaan lähituntien alkaessa. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä

Arviointiasteikko: 0 - 5

Edeltävät opinnot:
Tutkinto-ohjelman perus- ja ammattiopinnot tai niitä vastaavat tiedot. 

Opiskeluaineisto
Moodlessa jaettava materiaali. 

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta, lehtori Tanja Pentinsaari, tanja.pentinsaari@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta, opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi