5.12.2019 08:00 - 5.12.2019 16:00

Toinen linja 14

Tapahtuma on päättynyt.

Lataa tästä kurssiesite: Kurssiesite

Kurssin sisältö

Työsuojelun valvonta työpaikalla

 • Työsuojeluvalvonnan kohteet ja laajuus työpaikoilla
 • Mitä työsuojelun valvontalailla säädetään?
 • Työsuojeluviranomaisen tehtävät
 • Mihin työsuojeluvalvonnalla pyritään vaikuttamaan työpaikoilla
 • Muut työsuojelutoimintaa tukevat viranomaistahot

Muut valvonnan osa-alueet

 • Markkinavalvonta
 • Harmaan talous ja työsuojelu
 • Tilaajavastuun valvonta
 • Tilaajan selvitysvelvollisuuden sisältö

Työsuojelutarkastuksen peruste

 • Työoloihin ja työturvallisuuteen liittyvät lait ja säädökset
 • Mitä työturvallisuuslaki edellyttää
 • Suomen sosiaali- ja terveyspoliittinen strategia
 • Työsuojelutarkastajan oikeudet ja velvollisuudet

Työsuojelutarkastuksen sisältö ja kulku

 • Työsuojelutarkastukseen valmistautuminen työpaikalla
 • Tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ja dokumentit
 • Tarkastuksessa käsiteltävät asiat
 • Tarkastuskertomus
 • Työsuojelutarkastuksen seuraamukset
 • Työsuojelutarkastusten fokus-alueet 2017-2019

Työsuojelun vastuut ja tehtävät

 • Eri osapuolten roolit ja vastuut
 • Oikeudellisen vastuun seuraukset ja arviointi
 • Case esimerkkejä työsuojelurikkomuksista ja niiden seurauksista

Keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja niiden haltuunotto

 • Riskien arviointi työpaikalla
 • Vaara- ja tapaturmatilanteista oppiminen
 • Havainnointi kehittämisen välineenä

Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely

 

Ajankohta

Alkaa:
5.12.2019 08:00
Päättyy:
5.12.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Kurssipaikka

Kuntatalo, Kokous- ja kongressikeskus, Helsinki
Toinen linja 14
00530 Helsinki

Järjestäjä

Suomen Ensiapukoulutus Oy

0105251260

kurssille@suomenensiapukoulutus.fi

www.suomenensiapukoulutus.fi

Eventilla

Powered by Eventilla