Neuvottelumenettelyn läpivienti käytännössä, Helsinki, 3.9.2019

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Neuvottelumenettelyjen käyttö julkisissa hankinnoissa on lisääntynyt. Kuitenkin menettely aiheuttaa jatkuvasti kysymyksiä. Mitä eroa eri neuvottelumenettelyillä on? Miten tarjoajat valitaan neuvottelumenettelyihin? Mistä saan neuvotella? Miten menettelystä saa parhaimman hyödyn? Kuka neuvotteluihin osallistuu? Miten neuvottelut dokumentoidaan?

Tämä käytännönläheinen neuvottelumenettelykurssi sopii sekä hankintayksiköille että tarjoajille.

Varmista menestymisesi neuvotteluissa ja tule mukaan kurssille!

Ohjelma klo 9.00-16.00

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Neuvottelumenettelyjen käyttäminen

 • Milloin neuvottelumenettelyä saa käyttää?
 • Milloin neuvottelumenettelyä kannattaa käyttää
 • Markkinakartoitus ennen kilpailutusta
 • Neuvottelumenettelyn kulku
 • Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku

Neuvottelijoiden valinta neuvottelumenettelyihin

 • Tarjoajia koskevat vähimmäisvaatimukset
 • Millaisia vertailuperusteita tarjoajien valinnassa voi käyttää
 • Miten varmistetaan, että tarjoajavalinta onnistuu?
 • Tarjoajien valintaa koskeva päätös?

Neuvotteluiden suunnittelu

 • Neuvottelumenettelyn kulku
 • Kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku
 • Neuvottelujen tavoite: mihin pyritään, mitä neuvotteluissa on selvitettävä?
 • Neuvottelukutsun sisältö

Neuvotteluiden käyminen

 • Roolitus: mikä tehtävä kenelläkin on neuvotteluissa
 • Neuvotteluiden dokumentointi
 • Mistä neuvotellaan?
  ▪ Hankinnan kohteesta neuvotteleminen
  ▪ Sopimusehdot
  ▪ Saako hinnasta neuvotella?
  ▪ Saako vähimmäisvaatimuksista ja vertailuperusteista neuvotella?
 • Neuvotteluiden luottamuksellisuudesta huolehtiminen

Neuvotteluiden jälkeen

 • Neuvotteluiden annin purkaminen – saavutettiinko tavoitteet?
 • Jatketaanko neuvotteluita?
 • Kuinka paljon tarjouspyyntöä voi neuvottelujen perusteella muuttaa? Saako muuttaa hintoja, vähimmäisvaatimuksia,
  vertailuperusteita?
 • Tarjouspyynnön viimeistely

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Neuvottelumenettelyn läpivienti, Helsinki, 3.9.2019 590,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
3.9.2019 09:00
Päättyy:
3.9.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Sokos Hotel Presidentti
00100 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Kouluttajina PTCS:n asiantuntijat:

 • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta
 • VT, asiantuntija Merja Kortesuo ja/tai
 • VT, asiantuntija Tapio Lahtinen