Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja, Rovaniemi, 26.3.2019

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Lapin kesäyliopisto, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Päivän aiheena on tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Mitä erilaisia variaatioita ja tilanteita prosessissa voi tulla ratkaistavaksi tarjousten puutteiden vuoksi? Mikä on oikea tapa edetä virheiden tarkastuksessa ja täsmennyksessä? Työpajan tavoitteena on harjoitella tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen liittyviä erilaisia tilanteita julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Työpajat ja niiden tavoitteet

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista. Harjoituksen ideana on kehittää ymmärrystä siitä, miten paljon tarjouspyynnön selkeys vaikuttaa tarjousten selkeyteen. Harjoitus auttaa ymmärtämään miksi tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten on oltava selkeitä ja objektiivisia ja miten ne kannattaa esittää.

Työpaja 2: Tarjousten tarkastaminen. Toisessa työpajassa osallistujat saavat materiaalin, joka sisältää tarjouspyynnön sekä tarjoukset, joiden tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettava. Osallistujat voivat valita tavara- tai palveluhankinnan materiaalin. Harjoituksessa tarjousten tarkastaminen tehdään kouluttajan antamia taulukoita käyttäen. Tehtävä kehittää ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin työssä törmää, jos kriteerit ovat yleisellä tasolla tai tarjouspyyntö on muutoin epäselvä.

Työpaja 3: Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen. Kolmannessa työpajassa keskitytään aihepiiriin hankalimpiin kysymyksiin: miten toimitaan, jos tarjouspyynnössä on virheitä tai voiko tarjouksia korjata jälkikäteen. Tehtävät lisäävät ymmärrystä siitä, millaisia sääntöjä kuhunkin tilanteeseen sovelletaan täsmennysten osalta.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat hankintaprosessin perusteet (esim. peruskurssi on jo käyty) ja haluavat syventää osaamistaan. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta.

Ohjelma ja ilmoittautuminen Lapin kesäyliopiston sivuilla >>

Ajankohta

Alkaa:
26.3.2019 09:00
Päättyy:
26.3.2019 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Lapin kesäyliopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi

Järjestäjä

Lapin kesäyliopisto