Henkilöstöhallinnon arkistointi ja sen kehittäminen

9.3.2023 09:00

Etäkoulutus

Kuvaus

Miksi fokus tiedonhallintaan ja HR:n asiakirjoihin? Etätöiden tekeminen muutti jo henkilöstöhallintoa pandemia aikana. Nyt on huomattu esim. päivittäisten henkilöstöhallinnon työtehtävät esim tiedonhallinta, arkistointi ja muutkin prosessit vaativat kehittämistä.

Päivän aikana käydään läpi päivittäisten henkilöstöhallinnon työtehtävien arkistoinnin prosesseja ja kulkua. Prosesseihin voisi esittää kehittämisehdotuksia sähköisen liittyen henkilöstöhallinnon viitekehykseen esim. käytössä olevien ohjelmiston rajoissa. Tarvitaan havainnointia, kehitysehdotuksia prosessien sähköistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena parantaa asiakirjojen sähköistä käsittelua ja muuttaa prosessja sujuvammaksi.

Koulutuksen tavoitteena on löytää arkistointiin ja säilytykseen lisää vauhtia, myös termi tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen tuo lisää kehitysehdotuksia mm. henkilöstöhallinnon päivittäisiin työtehtäviin. Koulutuksessa käsitellään henkiöstöhallinnon arkistointia, henkilöstöhallinnon kehitystä, sähköisiä prosesseja ja sen tuomia hyötyjä.

Kenelle Henkilöstöhallinnon johto ja asiantuntijat, palkanlaskenta, johto, esimiehet

__


Webinaari: Henkilöstöhallinnon arkistointi ja kehittäminen, PDF

Ohjelma klo 9.00–13.00 +/- 15 min.

Sisältö:

 • Johdanto tiedon ja arkistoinnin nykytilaan
  • Henkilöstöhallinnon toimintaprosessit ja tehtävät
  • Arkistonmuodostaja ja arvonmääritys, mitä ja missä?
  • Arkistonmuodostussuunnitelma, tiedonohjaussuunnitelma vai arkistosuunnitelma?
  • Säilyttäminen vai arkistointi?
 • Mitä ja ketä varten henkilöstöhallinnon asiakirjoja arkistoidaan?
  • Tiedonhallinta vs arkistointi
  • Paperia vai sähköistä? Mikä metatieto?
  • Lomakkeet
 • Lainsäädäntö, määräykset ja standardit
  • Kansainväliset standardit
  • Tiedonhallintalautakunta vs Kansallisarkisto
  • Yritykset vs julkiset
  • Säilytysajan määrittäminen ja toimenpiteet
 • Mikä muuttunut vuonna 2022 ja mikä muuttuu vuonna 2023?
 • Henkilöstöhallinnon asiakirjojen arvonmääritys ja arkistointi
 • Sähköinen toimintaympäristö ja kohti sähköistä arkistointia
  • Prosessit, luokittelu, käyttäminen, hävittäminen ja arkistointi
  • Tietosuoja ja arkistointi
  • HR vs taloushallinto
 • Henkilöstöhallinnon säilytysaikasuositukset, elinkaaren hallinta
 • Asiakirjojen säilytystavat ja –ajat
  • Henkilöstöasioiden ohjaus, suunnittelu ja raportointi, TES
  • Työaikaan ja työuraan liittyvät muut asiakirjat
  • Ohjaus ja valvonta, johtoryhmän pöytäkirjat ja muistiot
  • Tietoaineistojen pysyvä säilytys
  • Palvelussuhdeasiat ja ylläpito, rekrytointi, kehittäminen, muut perustiedot
  • Palkkakortti, palkkalista, tulorekisterin velvoitteet
  • Palkkalaskelmat ja muutosilmoitukset, palkankorotukset, luontoisedut
  • Työoikeudelliset toimenpiteet
  • Tunti-ilmoitukset, lisä- ja ylityöilmoitukset, työaikakorvausilmoitukset
  • Työterveys, lääkärintodistukset, poissaolo- ja vuosilomailmoitukset
  • Ennakonpidätys, työntekijämaksut, ay-jäsenmaksut, maksukiellot
  • Maksuluettelot, palkkasuoritusten kk-ilmoitukset, palkkatilastot
  • Kelan ja tapaturmavakuutusyhtiön hakemukset ja päätökset
  • Yhteistoiminta ja luottamushenkilötoiminta, asiakirjat ja muistiot
  • Palkanlaskennan kirjanpidon tositteet, sairasloman asiakirjat
  • Kehittäminen, kehityskeskustelut, työhyvinvointi ja työtyytyväisyys
  • Työsuojelu ja työturvallisuus
  • Huomionosoitukset
 • Säilytysmuodot
 • Poikkeusolot ja varautuminen tiedon ja asiakirjojen kannalta
 • Esimerkkejä ja malleja

 

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
390,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

195,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

9.3.2023 09:00

Päättyy:  

9.3.2023 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus


Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki