11.5.2021 14:00 Teams
RIL-Seniorit: Juhlakirjan ”Laskutikusta tietokonemalleihin” julkistamistilaisuus 11.5.

Juhlakirjan ”Laskutikusta tietokonemalleihin” julkistamistilaisuus 11.5. klo 14.00

RIL-Seniorit perustettiin vuonna 1970 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin osaksi, ja on kasvanut yli tuhannen seniorijäsenen aktiiviseksi yhteisöksi. Kolme vuotta sitten RIL-Seniorit päättivät lähestyvän 50-vuotisjuhlavuoden merkeissä koota kirjaksi kuluneiden vuosikymmenten aikana rakennusalalla tapahtuneen huiman kehityksen.

Kahdeksankymmenen kokeneen ammattilaisen haastatteluun ja runsaaseen muuhun lähdemateriaaliin pohjautuva ”Laskutikusta tietomalleihin” paisui todelliseksi rakentamisen tietokirjaksi. Se tarjoaa kuudessa kronologisessa pääluvussaan lukijalle hyvän yleiskuvan siitä, miten ja mitä kaikkea Suomea rakentaneet diplomi-insinöörit ovat saaneet aikaiseksi sekä talon-, sillan- että infrarakentamisen sektoreilla.

Järjestämme juhlakirjamme ”Laskutikusta tietokonemalleihin” julkistamistilaisuuden 11.5. alkaen klo 14 Teams- tekniikalla RILn toimistolta välitettynä. Kirjaprojekti on ollut lähes kolmen vuoden mittainen, iso ponnistus ja haluamme juhlistaa kirjamme valmistumista koronasta huolimatta arvokkaalla tavalla digikeinoin.

Tilaisuudessa puhuvat RIL-Seniorien puheenjohtaja Jaakko Heikkilä, Juhlakirjatoimikunnan vetäjä Petri Janhunen, kirjan kirjoittaja Seppo Tamminen ja taittaja Timo Setälä sekä YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen ja RILin Miimu Airaksinen.

Kaikki ilmoittautuneet saavat Teams-kutsun tilaisuuteen kokousta edeltävänä päivänä. Ohjeita Teams-kokoukseen liittymiseen löydät linkistä.

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Tapahtumaan osallistujat

Petri Olkinuora
Juhani Katko
Marja-Kaarina Söderqvist
Pertti Sandberg
Kauko Tulla
Heikki Teräsvirta
Olli-Pekka POUTANEN
Aarne Jutila
Kari Laukkanen
Harry Harjula
Markku Pyy
Asko Sarja
Tage Eriksson
Juha Kääriäinen
Sulevi Lyly
Matti Kiiskinen
Markku Antinoja
Heikki Leppänen
Kimmo Fischer
Matti Janhunen
Pekka Pajakkala
Timo Helenius
Tuija Räty
Kai BRANDSTACK
Lauri Jääskeläinen
Susanna Vanhanen
Aulis Nironen
Timo Paavilainen
Ville Pietilä
Tom WARRAS
Juhani Tervalap
Raimo Tapio
Tapani Tuisku
Kari Sipilä
Seppo Veijovuori
Sauli Maanpää
Maritta Maanpää
Matti Heikkilä
Jukka Tarkkala
Sakari Koivisto
Heikki Sätilä
JARMO Yletyinen
Pekka Kuuskoski
Lars Heselius
Matti Loukola
Rita Piirainen
Suoma Sihto
Hannu Simula
Risto Pesonen
Risto Hintikka
Osmo Torvinen
Yrjö Matikainen
Kari Immonen
Paavo Hassinen
Kari Helminen
Heikki Castrén
Kari Avellan
Laila Hosia
Pekka Laurikainen
Seppo Lyyränen
Pertti Seuna
Leena Saviranta
Markku Vesa
Henri Janhunen
Esko Nurmi
Kaarlo Sell
Pekka Petäjäniemi

10 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Paikkoja jäljellä

Ajankohta

Alkaa:
11.5.2021 14:00
Päättyy:
11.5.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Teams

Järjestäjä